ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 104 | březen 2016 Společnost FLIR uvádí na trh první termografický klešťový multimetr Doposud byli elektrikáři nuceni zdlouhavě hledat závady měřením jednoho místa po druhém. V mnoha případech se skutečný problém vůbec nepodařilo najít, načež jim zákazníci neustále znovu a znovu volali s požadavkem na opravu stále stejné závady. Elektrikáři nejenže museli znovu řešit problémy, které již považovali za vyřešené, ale zároveň se vystavovali bezpečnostnímu riziku, když neměli tušení, jakým nebezpečím ve skutečnosti čelí. Společnost FLIR dnes oznámila, že na ev- ropský trh uvede vůbec první termogra- fický klešťový multimetr – termografický klešťový multimetr FLIR CM174 s IGM™ (infračervené navádění). Klešťový multimetr CM174 600 A AC/DC má vestavěnou termografickou kameru s technologií FLIR IGM, která vizualizuje místa s teplotními rozdíly a rychle identifi- kuje anomálie. Díky tomu mohou uživate- lé jednoduše opravit celý systém a nejen jednotlivou závadu, tak aby bezvadně fungovalo celé zařízení. Elektrikáři tímto způsobem mohou dokonce odhalit i ne- předpokládané problémy a rozšířit tak své pole působnosti i do dalších odvětví. Na- příklad, mohou mít podezření, že vadná řídicí jednotka motoru způsobila závadu zařízení, ale při použití multimetru CM174 odhalí, že příčinou problému je přehřátý motor nebo uvolněný spoj. Když elektrikář hledá závady ve sple- ti kabelů nebo ve složitých rozvaděčích, může zůstat v bezpečné vzdálenosti a s technologií IGM hledat tepelné anomá- lie, aniž by vstupoval do rozvaděče. Úzké čelisti a LED světlo navíc usnadňují připnu- tí multimetru kolem vodičů ve stísněných místech a při špatném osvětlení. Multimetr CM174 dále ověřuje nálezy teplotních ano- málií pomocí pokročilých měřicích funkcí a pomáhá tak s řešením i těch nejsložitějších problémů. Navíc je skutečně neocenitelný při kontrole provedených oprav a pomáhá zajistit, aby se problém již znovu neobjevil. Více informací o přístroji CM174 nalez- nete na stránce: www.flir.com/CM174 . O společnosti FLIR Systems FLIR Systems, Inc. je předním světovým představitelem v oblasti konstrukce, výro- by a prodeje senzorových systémů, které zvyšují vnímání a informovanost.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=