ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 110 | březen 2016 Meranie zemného odporu – metóda merania poklesu potenciálu pomocou klieští Meranie zemného odporu je časovo náročný proces a vyžaduje si veľa úsilia od merajúceho. Je závislé od vlastností pôdy, terénu a mnohých iných objektívnych faktorov. Vyžaduje si fyzické a psychické nasadenie, pri čom je potrebné zemný odpor merať presne a nevynechať žiaden prvok procesu merania. Nedôsledné meranie môže viesť k veľkým chybám ako aj k znehodnoteniu celkového výsledku. Je preto jasné, že akýkoľvek prístroj, ktorý toto zdĺhavé meranie zjednoduší, je veľmi vítaný. Uzemňovacie systémy akýchkoľvek vlastností, ktoré sa skladajú z mnohých bleskozvodových zvodov, je potrebné od seba odpojiť, aby bolo možné samostat- ne odmerať ich zemný odpor. Toto nie je po- trebné, ak použijetemetódumerania pokle- su potenciálu pomocou klieští. Výrazne sa tým skráti čas potrebný na meranie. Na to, aby sme zistili, či je možné vykonať meranie pomocou klieští, potrebujeme poznať dva faktory – elektrický obvod uzemňovacieho systému a jeho konštrukciu. Pripomeňme si teraz pravidlá merania zemného odporu metódou poklesu potenciálu. Ak chcete zmerať zemný odpor (R E ), musí- te donútiť prúd pretekať zemou. Musíte pre- to zatĺcť do zeme pomocnú testovaciu son- du (H) v určitej vzdialenosti od uzemnenia. Takto vytvoríte elektrický obvod merača. Vplyvom napájania prúdom začne merač indukovať striedavý prúd a okolo uzemne- nia a pomocnej testovacej sondy (H) sa vy- tvorí elektrický potenciál. V obvode H v zemi a v testovanom uzemňovači E začne prúdiť striedavý prúd. Odpor pôdy spôsobí určitý pokles potenciálu. Ešte je potrebné vytvoriť obvod a zmerať pokles napätia, z čoho sa určí hodnota meraného zemného odporu. Použite teraz druhú pomocnú testovaciu sondu (S). Zatlčte ju do zeme medzi testo- vané uzemnenie a pomocnú meraciu son- du prúdu. Meracia metóda je znázornená na obr. 1. Vyzerá to jednoducho, no nesmi- ete zabudnúť dodržiavať niekoľko pravidiel. Testovacia sonda S musí byť v dostatočnej vzdialenosti, aby sa potenciál okolo uzem- Obr. 1 Princíp metódy merania poklesu potenciálu Jozef Molec, Mahrlo s.r.o. Prúdový zdroj Testovaný uzemňovač Meracia sonda napätia Meracia sonda prúdu Napäťový zdroj

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=