ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 116 | březen 2016 S přístroji Testo měří řemeslníci chytřeji Expert na měřicí techniku, firma Testo z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svoji nabídku digitálních měřicích aplikací: novými chytrými sondami Testo. Tyto inovativní profesionální měřicí přístroje v kapesním formátu se dají intuitivně ovládat chytrým telefonem přes bezplatnou aplikaci a přepravovat v praktickém pouzdře, které šetří místo a chrání přístroje. Hodí se pro všechna důležitá měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění. Pro řemeslníky z oboru chlazení, klimatizace a vytápění nabízí Testo za výhodnou cenu také specielní sady. Chytrý telefon nám usnadňuje náš kaž- dodenní život v téměř každé situaci. Proč tedy neusnadnit také řemeslníkům jejich práci s měřením? Takovou otázku si klad- li inženýři u firmy Testo – a vyvinuli nové chytré sondy. Výsledkem je osm kompakt- ních měřicích přístrojů, které se propojí přes Bluetooth s chytrým telefonem nebo tabletem a dají se intuitivně obsluhovat přes bezplatnou aplikaci. I přes jejich malý formát jsou chytré sondy vybaveny profe- sionální měřicí technikou, jak je u špičky na trhu obvyklé a hodí se pro všechna dů- ležitá měření teploty, vlhkosti, tlaku a rych- losti proudění. Obsluha všech měřicích přístrojů jednou aplikací Centrálním prvkem obsluhy měřicích pří- strojů s Bluetooth je univerzální aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App. Lze ji zdarma nainstalovat jako verzi pro iOS nebo Android a nabízí uživateli mnoho praktických funkcí – mimo jiné přehledné vyčtení naměřených hodnot, zobrazení průběhu měřených dat formou grafu nebo tabulky a rovněž odeslání naměřených dat v podobě protokolu ve formátu PDF nebo jako soubor Excel. Další menu měření spe- cifická pro aplikace dělají práci s chytrými sondami ještě efektivnější. Mezi nimi jsou menu pro zkoušku těsnosti u topenářských aplikací, pro jednoduché zadávání parame- trů vyústky/průřezu kanálu v rámci měření objemového průtoku nebo pro výpočet různých parametrů jako je přehřátí nebo podchlazení u chladicích zařízení. Aplikace se ovládá snadno a intuitivně a může na displeji zobrazovat hodnoty až šesti chytrých sond současně. Praktické pouzdro místo těžkého kufru Stejně kompaktní jako jsou měřicí přístro- je samotné, je také chytré pouzdro testo. Chytré sondy se dají uvnitř bezpečně ulo-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=