ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 128 | březen 2016 Murrelektronik převratně mění systém IO-Link Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-Link lze nyní uvést do provozu ještě rychleji než dříve. Společnost Murrelektronik nabízí jako první z výrobců funkci IODD on board, umožňující postupovat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug & play. Soubor IODD (IO Device Description) po- pisuje senzory a akční členy komunikující protokolem IO-Link. Obsahuje identifikač- ní údaje, parametry a jejich hodnoty, pro- vozní a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti a další detaily týkající se jednot- livého přístroje. V nových sběrnicových modulech řad MVK Metal a Impact67 značky Murrelektronik jsou v souboru GSD (Generic Station Des- ription), definujícím jejich komunikační vlastnosti, začleněny soubory IODD pří- slušející přístrojům s rozhraním IO-Link od spolupracujících výrobců. Jsou-li tyto přístroje – např. senzory nebo ventilové terminály s rozhraním IO-Link – součástí instalace na stroji, lze je s použitím údajů ze souboru GSD snadno a rychle začlenit do řídicího systému. Předtím bylo nutné každý nový modul IO-Link Master jednotli- vě začlenit do řídicího softwaru. A to moh- lo trvat poměrně dlouhou dobu… Bylo-li např. třeba připojit větší počet identických senzorů, musel být s každým přístrojem připojovaným k síti celý postup opakován. Šlo o proces časově náročný a náchylný k chybám. Nyní, s IODD on board, se modul IO-Link Master zkonfiguruje z řídicího systému – a je nastaveno. Jde o ukázkové použití tech- niky plug & play v praxi. Jinou zajímavou vlastností těchto no- vých modulů je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link cestou asynchronního přístupu. Touto funkcí disponuje také nový modul Cube67 IO-Link Master. O systému IO-Link Komunikační systém IO-Link je používán od roku 2006 jako ná- stroj umožňující rychle a hospodárně integrovat inteligentní pří- stroje zapojené standardním způsobem do elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích. Systém IO-Link převádí analogový signál na číslicový přímo v senzoru. Číslicové signály lze dále vést levnými standardními kabely bez stínění. Při náhradě senzorů s rozhraním IO-Link senzory téhož typu není třeba senzory znovu parametrizovat. Všechny nové moduly Murrelektronik s rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link Class A a Class B. Pro více informací navštivte: www.murrelektronik.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=