ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 134 | březen 2016 Co je to SMART AUTOMATION by Murrelektronik? Dokonalé síťové propojení strojů a strojních celků a dosažení úplné transparentnosti celého životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležitými úkoly nadcházející éry v průmyslu. „Myslící továrna“ je model s velkou bu- doucností. Společně s našimi zákazníky jdeme touto cestou a pod heslem SMART AUTOMATION by Murrelektronik nabízíme produkty a systémy umožňující realizo- vat novátorská uspořádání elektrických rozvodů. Moderními komponentami, inovačními funkcemi a výkonnými rozhraními přispí- váme k modularizaci a provozní pružnosti výrobních prostředků a operací. Na mysli přitom neustále máme zájmy našich zákaz- níků – bezpečnou a jednoduchou montáž rozvodů i zařízení, snadné uvedení do pro- vozu, vyhnutí se prostojům zařízení, jed- notné provedení od řídicí jednotky až po nejvzdálenější přístroj v provozu… Přijďte nás navštívit na veletrh AMPER 2016. Rádi Vás přivítáme na našem stánku v Hale V 5.10. Pro více informací navštivte: www.murrelektronik.cz Obecné požadavky na pojistky Pojistky s pojistkovými vložkami vhodnými pro vyjmutí nebo vložení osobami jinými než osobami poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být typu, který vyhovuje bezpečnost- ním požadavkům ČSN 35 4701-3 ed. 2. Pojistkové spodky odpovídající ČSN 35 4701-3 ed. 2 musí být používány spolu s vyme- zovacími kroužky bránícími použití pojistkových vložek nepřípustně vysokého jmenovitého proudu. To platí také pro pojistkové spodky v kombinaci s jističi. Vymezovací kroužek je zbytečný, jestliže jmenovitý proud pojistkové vložky odpovídá jmenovitému proudu pojistkového spodku. Pojistky nebo pojistkové kombinace s pojistkovými vložkami, které jsou vhodné k tomu, aby je vyjímali a nahrazovali pouze osoby poučené (BA4) nebo znalé (BA5), musí být instalovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že pojist- kové vložky mohou být vyjmuty nebo vloženy, aniž by došlo k neúmyslnému dotyku s živými částmi. Tyto přístroje musí být instalovány takovým způsobem, aby nebyly přístupné laikům (osobámbez elektrotechnické kvalifikace). Pojistkové spodky musí být uspořádány tak, aby vyloučily možnost, že by pojistkový držák mohl vytvořit kon- takt mezi vodivými částmi patřícími ke dvěma sousedním pojistkovým spodkům nebo k vodivé části sestavy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=