ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 140 | březen 2016 Nový obor OMS: škola hrou? Automatizace se nejen stala samozřejmou součástí našeho světa, ale také klade stále větší nároky na znalosti nejrůznějších technologií. Co by si například strojař počnul bez elektrického vybavení stroje a elektroniky? Tyto trendy vedou ke stále těsnější spolupráci výrobců strojů s dodavateli. Mnohdy se zcela zřetelně přesouvá řešení dílčích problémů na dodavatele komponent nebo částí stroje. Dalším z velmi potěšitelných trendů je snaha zjednodušit nutnou práci tak, aby byla intuitivní a pokud možno vedla k výsledkům bez dlouhého zkoumání a učení se – aby se blížila hře. Vždyť jak všichni víme, drtivá většina techniků si ráda s technikou doslova hraje. Určitě si vzpomenete na dílo klasika, jehož název „Schola ludus“ neboli„Škola hrou“ má sice poněkud jiný význam; přesto vystihuje možnosti a směry nových technologií současnosti. Nová skupina elektrických pohonů firmy Festo v tomto smyslu doslova zakládá nový obor: elektrické pohony, které lze přivést k životu tak snadno, že to skutečně připo- míná jednoduchou hru. Výběr mechaniky Na začátku stojí první úkol – správně si vybrat velikost pohonu. V našem případě postačí zaměřit se na graf pro příslušný druh pohybu (například pro přímočarý po- hon ELGR, viz obr. 1) a hned je jasné, jestli na uvažovanou úlohu postačí vybraná ve- likost. Pro danou velikost je pak zcela jed- noznačně určen motor, spojka, upevnění motoru, kabely, ovladač, případně také pře- vodovka. Co víc, kompletní sestavu dosta- nete jako jedinou sadu v zásilce. Pro Vaši logistiku to bude jeden jediný díl, jediná položka ve všech seznamech, rozpiskách a kusovnících. Motor je ve výrobě namon- tován na pohon. Elektrické zapojení Dalším úkolem je zapojit elektrické signály - postačí propojit dodanými kabely motor a jeho odměřování s ovladačem, případ- ně ovladač s nadřazeným systémem (buď se vstupy a výstupy PLC nebo dokonce s některou z komunikačních průmyslo- vých sítí – Profibus, ProfiNet, Ethernet/IP, Ethercat, CANopen, ...). Schéma zapojení je jednoduché a příklady najdete třeba na www.festo.cz/OMS . Obr. 1 Graf druhu pohybu přímočarého pohonu ELGR-55

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=