ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 148 | březen 2016 Závěr s vnitřním přetlakem – princip a využití Prostředí s nebezpečím výbuchu klade vysoké nároky na bezpečnost přístrojů a výrobních prostor. Při navrhování a používání přístrojů v takovém prostředí musíme brát do úvahy tyto okolnosti a podniknout taková opatření, aby nedošlo k nebezpečným situacím, které by mohly nastat. Naštěstí existuje řada metod na ochranu přístrojů v prostředí s nebezpečímvýbuchu. Nejznámější jsou pevný závěr a jiskrová bezpečnost, které spočívají v omezení, popřípadě prevenci výbuchu. Nejlépe pochopitelnou metodou je závěr s vnitřním přetlakem. Tato metoda umožňuje použití obyčejných přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu tím, že je ochrání před přístupem nebezpečných látek. Výhody závěru s vnitřním přetlakem před ostatními metodami Závěr s vnitřním přetlakem má oproti ji- nýmmetodám, jako například jiskrová bez- pečnost nebo pevný závěr své přednosti. Tím, že závěr s vnitřním přetlakem dovo- luje použití obyčejných skříní a obyčejných přístrojů, které jsou běžně k sehnání, stává se návrh a realizace rozvaděčů jednodušší a rychlejší. Není u nich totiž potřeba dodržo- vat tak přísná opatření. Není také nutné řešit systémový návrh jako u jiskrové bezpečnosti. Závěr s vnitřním přetlakem zajišťuje pří- strojům větší spolehlivost a životnost díky příznivějšímprovoznímpodmínkám. Pasivní nebo aktivní chladicí součástky snižují tep- lotu uvnitř rozvaděče a rovněž vlhkost je na velmi nízké úrovni díky ochrannému plynu. Kromě toho umožňuje závěr s vnitřním přetlakem návrh rozvaděčů s větší flexibi- litou a s nižšími náklady. Rozvaděče jsou v porovnání s rozvaděči v pevném závěru lehčí a levnější. Potenciální nevýhody Závěr s vnitřním přetlakem má samozřej- mě i své nevýhody. Vyžaduje nepřetržitou dodávku čistého a suchého vzduchu v tzv. přístrojové kvalitě nebo inertního plynu. Náklady na dodávku ochranného plynu mohou být příliš vysoké. Tyto náklady roze- bereme dále v tomto článku. Princip závěru s vnitřním přetlakem Provětrání a vytvoření vnitřního přetlaku jsou dva kroky, které se musí provést před zapnutímelektrického napájení do ochran- ného prostoru. Hlavním cílem je zajistit, aby se nemohlo elektrické zařízení zapnout dřív, dokud není chráněný prostor provět- raný a zajištěný minimální předepsaný přetlak. Ochranný plyn nesmí obsahovat hořlavé látky a musí mít takovou kapacitu, aby dokázal zajistit provětrání a přetlak. V některých případech musí být jako ochranný plyn použitý inertní plyn (argon, dusík nebo směs inertních plynů) namísto standardního atmosférického vzduchu. Provětrání je postup odstranění poten- ciálně nebezpečné atmosféry z chráněné- ho prostoru předtím než dojde k vytvoře- ní vnitřního přetlaku. Provětrávací cyklus zajistí to, že celý objem chráněného pros- toru bude zaplněn ochranným plynem,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=