ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 158 | březen 2016 Modernizace řídicího systému ve vodárně Kværndrup Řídicí systémy představují nervový systém a „centrální inteligenci“ technologie. Výměna starší generace systému za nový znamená časově i finančně náročný proces. Schneider Electric ovšem nyní nabízí technologicky vyspělý ePAC systém Modicon M580 , který je vhodný nejen pro nové projekty, ale také pro efektivní rozvoj již instalovaných systémů starší generace. Článek pojednává o realizovaném projektu modernizace řídicího systému ve vodárenství. Michal Křena, Schneider Electric E-mail: michal.krena@schneider-electric.com Nelehká výzva vodárny Kværndrup Legislativní požadavky na vodárenské spo- lečnosti se zpřísňují bez ohledu na jejich ve- likost. To často způsobuje problémy zejména malým soukromým subjektům, jakým je na- příklad vodárna Kværndrup na dánském ost- rově Funen. Pro vodárnu s omezenými zdroji může být finančně náročné provést upgrade řídicího systému tak, aby splňoval požadavky na moderní a optimalizované řízení. Vodárna Kværndrup provozuje pět studní a čtyři čerpadla. Protože byl její řídicí systém zastaralý, doporučilMortenC. Jorgensen, elekt- roinženýr ze společnosti Water Center South (pomáhala Kværndrup s procesem moderni- zace), provést upgrade hardwaru i softwaru. Modicon M580: výhodné řešení V minulosti se pro řízení vodárny používal PLC systém Modicon Premium s inženýr- ským softwarem PL7, obojí od společnosti Schneider Electric. Během modernizace byla tato platforma nahrazena novým sys- témem ePAC Modicon M580 se softwarem Unity Pro V8.0 – rychle a s minimální finanční zátěží i provozními riziky. „ Vždy je třeba najít ten správný poměr mezi cenou a výkonem hardwaru i softwaru, který řídí čerpadla a sbírá data o kvalitě vody. Pro nás bylo optimálním řešením nasazení ePAC Modicon M580 a Unity Pro V8.0, “ vy- světluje Jorgensen. Přínosy přechodu na novou platformu ePAC Jednu z výhod systému Modicon M580 představuje návaznost a možnost propo- jení na starší generaci Modicon Premium. Zákazníkmůže snadnopřejít nanový ePAC Modicon M580 a využít přitom stávající instalovanou platformu vstupů/výstupů (v/v). Vyhne se dodatečným nákladům na výměnu v/v modulů a instalaci dal- ších propojovacích kabelů. Jednodu- chost instalace rovněž výrazně omezila provozní rizika a zkrátila čas potřebný na přepojení. Obr. 1 Upgrade na ePACModiconM580 nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=