ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 160 | březen 2016 Web Machine Interface – nové pojetí vzdálené správy Operátorské panely Fuji ElectricMonitouch nyní ve verzi V9 otevírají nový přístup k řešení vzdálené správy zařízení s různými programovatelnými automatizačními prostředky, a to tím, že je v nich integrována služba VPN (Virtual Private Network). Spolu se službou VPN serveru, kterou poskytuje buď Fuji Electric (v Evropě a v Japonsku), nebo zákazník může používat vlastní VPN server, tvoří HMI panely Monitouch V9 systém s novým jménem WMI (Web Machine Interface). Ústředním článkem komunikace s přísluš- nými PLC, frekvenčními měniči, měřicími přístroji či jinými komunikujícími zaříze- ními je operátorský panel Monitouch V9. K tomu účelu umožňuje až 8 komunikač- ních spojení, přičemž rozhraní Ethernet a RS485 jsou integrována, jiná rozhraní jsou k dispozici pomocí opčních karet. K operá- torským panelům jsou k dispozici ovladače pro různá zařízení různých výrobců. Na klientské straně lze použít vývojová prostředí daného výrobce automatizační- ho zařízení nebo klienty webserverů těch- to zařízení, a to na různých platformách, pochopitelně včetně mobilních zařízení. WMI se tak stává příspěvkem Fuji Electric ke konceptům Industry 4.0. Pro ekonomické aplikace jsou urče- ny operátorské panely řady Technoshot s paramtery velmi podobnými variantám Monitouch V9, pouze bez integrované VPN a typicky s menší úhlopříčkou displeje. AMTEK, spol. s r. o. Vídeňská 125, 619 00 Brno Tel.: +420 547 125 555 E-mail: amtek@amtek.cz www.amtek.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=