ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 162 | březen 2016 Průtokoměry pro průmyslová měření kapalin a plynů Rozvoj a automatizaci průmyslových procesů si lze dnes jen těžko představit bez použití široké škály snímačů fyzikálních veličin, mezi které patří průtok kapalin, popřípadě plynů. Měřidla také stále častěji vystupují jako prvek nezbytný při obchodování a evidenci kapalných či plynných medií. Ivo Tomáš Badger Meter Czech Republic, s.r.o. Jednou ze společností působících v mezi- národním měřítku na poli výroby měřidel průtoku je společnost Badger Meter, Inc. se sídlem ve státě Wisconsin, USA. Tato společnost oslavila letos již 110 let od svého vzniku, za dobu svého působení se rozrostla ve firmu s více než 1400 za- městnanci, obratem 9 miliard korun ročně a s pobočkami a obchodními zastoupeními v mnoha zemích světa. V České republice je společnost Badger Meter, Inc. zastoupena dceřinou společností Badger Meter Czech republic s.r.o., která je již patnáctým rokem největším výrobcem indukčních průtokoměrů na území České republiky, jak co do počtu vyráběných prů- tokoměrů tak co do sortimentu přístrojů. Výrobní závod se nachází v Brně Řeč- kovicích, zajišťuje v rámci svých aktivit jak vývoj a výrobu indukčních průtokoměrů, tak také prodej ostatních kategorií prů- tokoměrů vyráběných v jiných závodech společnosti nalézajících se na území USA, Mexika a Německa. Na svém prvopočátku se společnost Bad- ger Meter,Inc. zaměřovala pouze na výrobu vodoměrů, zejména v posledních několika letech se však výrobní sortiment společ- nosti začal rozšiřovat o měřidla pracující na různých fyzikálních principech umožňující uspokojovat potřeby klientely i v mnoha dalších odvětvích průmyslu. Z tohoto důvodu dnes najdeme měřidla Badger Meter nejen v provozech vodáren, čističek odpadních vod, nýbrž i v chemic- kém průmyslu a zpracovatelském průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, betonářském průmyslu, potravinářském a nápojovém průmyslu a dalších odvětvích. Vybrané kategorie měřidel jsou také vyráběny v provedení umožňujících zákaz- níkům jejich aplikaci v prostředích s nebez- pečím výbuchu. Zesilovač typu B-MAG™ | M 5000

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=