ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE březen 2016 | 167 redundantní napájecí zdroj. Při výpadku primárního zdroje se subsystém automa- ticky přepne na záložní sekundární mo- dul. Tento stav je důsledně monitorován prostřednictvím on-line diagnostiky. Celý v/v systém může být instalován ve speciál- ním provedení „H“ s vyšší odolností proti vlhkosti a agresivním plynům, a dokon- ce s širším rozsahem pracovních teplot od -25 až do +70 °C. Vysoký výkon a velká paměť Nové typy výkonných procesorů Modicon M580 jsou přímo předurčeny pro roz- sáhlé distribuované architektury řízené jedním kontrolérem. Zvládají jak připo- jení až 31 744 binárních a 7 936 analogo- vých signálů, tak i 733 externích přístrojů po sběrnici. Vyšší nároky jsou kladeny nejen na množství signálů, ale také na velikost pa- měti obsahující řídicí program, diagnos- tické informace a uživatelská data. Stále sofistikovanější programy a algoritmy pro řízení a optimalizaci procesů si žádají vět- ší paměťový prostor. Výkonné procesory Modicon M580 tomu vychází vstříc rych- lostí zpracování 50 k instrukcí/ms a pamětí až 64 MB. Typické aplikace Dostupnost až 99, 999 % předurčuje re- dundantní ePAC systém Modicon M580 k nasazení v kritických aplikacích, které vy- žadují bezporuchový kontinuální provoz. Spolehlivě pracuje již v celé řadě projektů – úspěšně řídí jak procesy v energetice, plynárenství a metalurgii, tak v chemickém i petrochemickém průmyslu nebo při výro- bě cementu. Díky vysokému stupeni zabezpečení s podporou nástroje Unity Pro, nadstan- dardním možnostem komunikačních slu- žeb Ethernetu a integraci v konceptu PlantStruxure splňuje Modicon M580 veš- keré nároky na platformu Industry 4.0. HMI Modicon M580 (primární PAC) Modicon M580 (sekundární PAC) Ethernet Komunikace HSBY Subsystém Modicon X80 Ochrana motorů Energetický monitoring Modicon STB Subsystém Modicon x80 Frekvenční měnič Altivar Process Obr. 1 Ukázka architektury redundantního systému Modicon M580. Obr. 2 Redundantní procesory Modicon M580 s integrovaným komunikačním portem HSBY link, vč. převodníků na optiku. Schneider Electric Zákaznické centrum, Tel.: +420 382 766 333 E-mail: podpora@schneider-electric.com www.schneider-electric.cz www.schneider-electric.sk

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=