ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 168 | březen 2016 Pro společnost WAGO začíná letošním rokem nová etapa v oblasti automatizace. Na trh vstupuje s novou generací hardwarových a softwarových produktů, které bude shodně označovat přídomkem „e!“. Na svém stánku P 4.02 připraveném pro letošní AMPER pak představí první dvě oblasti produktů, kterých se bude nově nastolená cesta týkat. WAGO představí novou generaci „E!“ Jako první budou pod značkou e!DISPLAY představeny nové webové panely pro vizu- alizační úlohy s CODESYS 2 a CODESYS 3. Jednoduchý a estetický design, vysoký výkon, snadné ovládání, nízká energetic- ká náročnost, snadná montáž a vysoká odolnost dotykové obrazovky – to je jen základní výčet předností, které přináší nové webové panely e!DISPLAY. Budou do- dávány ve velikostech 4.3‘‘, 5.7‘‘, 7.0‘‘ a 10.1‘‘ a na první vzorky se můžete přijít podívat na stánek WAGO. Druhou zásadní novinkou potom bude nové vývojové prostředí, které nese název e!COCKPIT. Jedná se o integrovaný vývo- jový nástroj, který podporuje celý proces vývoje – od návrhu softwaru až po pro- voz stroje. Jádro přitom tvoří etablovaná průmyslová platforma CODESYS 3. Pro vývojové prostředí e!COCKPIT bude na le- tošním stánku WAGO připravena možnost vyzkoušení v praxi včetně odborného vý- kladu. Představení softwaru e!COCKPIT proběhne ještě v přednáškovém prostoru Fórum automatizace ve stánku V 4.18. Pre- zentace se zde uskuteční v úterý 15. března od 11:30. WAGO-Elektro spol. s r.o. Rozvodova 1116/36 143 00 Praha 4 – Modřany Tel.: +420 261 090 142 Fax: +420 261 090 144 E-mail: automatizace@wago.com www.wago.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=