ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE březen 2016 | 171 ně jednoduché bezpečnostní technologie AS-i Safety a celosvětově uznávané poho- ny Bosch Rexroth při zachování co možná nejnižších nákladů. Odtud šlo všechno cel- kem rychle. Oba výrobci prostě dali hlavy dohromady a hledali společné řešení této výzvy. Jen tak snadno? „Musím přiznat, že to byl pěkný kus práce, než jsme tento úkol zvládli“, říká Jochen Bihl. „Ale absolut- ně se to vyplatilo.“ Skutečně: Výsledný produkt lze vším právem označit za opravdový multitalent. Nová bezpečnostní brána AS-i pro CIP Safety spojuje dvě řídicí jednotky AS-i Mas- ter pro dva obvody AS-i. Díky tomu jsou k dispozici až 62kanálové bezpečnostní vstupy, tři další jsou integrovány přímo v zařízení. Úctyhodné jsou také bezpečnost- ní výstupy: Šest rychlých elektronických bezpečnostních výstupů přímo v zařízení zajišťuje rychlé zpracování a také umožňuje technologické přemostění mezi AS-Interfa- ce a CIP Safety u vysokovýkonových poho- nů. A to nejlepší je, že pomocí bezpečného spojení Safe Link společnosti Bihl+Wieder- mann lze bránu ještě dál rozšířit o téměř 2 000 bezpečných vstupů a výstupů – a to dokonce bez jakéhokoliv příplatku. Vybavení brány však zdaleka není všech- no. Bezpečnostní protokol CIP Safety s roz- hraním Sercos také usnadňuje elektrické zapojení vodičů: Používá se pouze jedno vedení – sběrnice Sercos. Přes něj se přená- šejí standardní data a bezpečnostní data. A pohony s integrovanou bezpečnost- ní technologií jsou propojené výhradně pomocí sběrnice Sercos. To znamená, že přídavné vedení, například pro bezpečné zastavení pohonu, není zapotřebí. Chcete rychlou odezvu? Tady je: Ko- munikace Sercos je rychlá, protože bez- pečnostní program se zpracovává přímo v bráně a komunikuje přímo s bezpečnost- ními pohony. To umožňuje také snadné a přehledné programování. Tuto novinku společnosti Bihl+Wiedemann lze použít jako takzvanou bezpečnostní jednotku CIP Safety bez přídavné nadřazené bez- pečnostní řídicí jednotky. Maximálně po- zitivním vedlejším efektem je, že se tak významně snižují finanční náklady. Uživatelé Sercos mají s bezpečnost- ními branami AS-i Bihl+Wiedermann dvojnásobný prospěch. Jednak umož- ňují snadné a cenově výhodné monito- rování bezpečnostních pohonů, jednak umožňují využívat výhod AS-Interface při síťovém propojení jednoduchých sen- zorů a pohonů – to jsou výhody, díky kterým se AS-i stal během krátké doby Bezpečnostní brána AS-i BWU3160 použitá jako bezpečnostní jednotka CIP Safety v síti Sercos Bezpečnostní brána AS-i použitá jako bezpečnostní jednotka CIP Safety v síti Sercos bez přídavné bezpečné řídicí jednotky. Kromě toho lze také využít výhody systému AS-i a bezpečnostního systému AS-i Safety na nejnižší úrovni.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=