ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 174 | březen 2016 Ochrana před popáleninami a přehřátím Přístupné části elektrického zařízení v dosahu rukou nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny a musí vyhovovat příslušným mezím stanoveným v tab. 1. Veškeré části instalace, u nichž je pravdě- podobné, že během normálního provozu dosáhnou, i když pouze na krátkou dobu, teplotu překračující meze stanovené v tab. 1, musí být chráněny proti nahodilému doty- ku. Nicméně hodnoty uvedené v tab. 1 se nevztahují na zařízení odpovídající nor- mám IEC pro uvažovaná zařízení. Ochrana před přehřátím Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací Topné prvky systému teplovzdušného vytá- pění s nucenou ventilací, kromě centrálního tepelného zásobníku, nesmějí být zapnuty, dokud nebudou ochlazovány předepsaným proudemvzduchu amusí být vypnuty, jakmi- le proud vzduchu, který je ochlazuje, je slabší, než je předepsáno. K tomu musí být vybave- ny dvěma vzájemně nezávislými prostředky, které chrání před překročením dovolené tep- loty v trubkách teplovzdušného topení. Podpěrné části, kostry a kryty topných prvků musí být z nehořlavého materiálu. Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru Veškeré spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru musí být již svým návrhem nebo provedením chráněny za všech svých provozních podmínek před přehřátím. Pokud spotřebiče jako celek nevyhovují příslušným normám IEC, ochrana musí být zajištěna pomocí vhodných přístrojů bez automatického znovunastavení fungující- mi nezávisle na termostatu. Jestliže spotřebič nemá volný vývod, může to být také zajištěno přístrojem, který omezuje tlak vody uvnitř. Topná tělesa Kostry a kryty topných těles musí být z ne- hořlavých materiálů. V operačních místnostech, kde je ne- bezpečí požáru, nesmějí být provozovány topné spotřebiče, jestliže těmito spotřebiči protéká vzduch z těchto místností. Boční stěny tepelných zářičů, které ne- zasahuje tepelné záření, by měly být v dostatečné vzdálenosti od hořlavých částí. V případě snížení této vzdálenosti pomocí nehořlavých přepážek, by tyto přepážky měly být ve vzdálenosti alespoň 1 cm od krytu tepelného zářiče a od hořlavých částí. Pokud výrobce neuvede jinak, měly by být tepelné zářiče montovány tak, aby ve směru radiace byla zajištěna bezpečná vzdálenost od hořlavých částí alespoň 2 m. Přístupné části Materiál přístupných povrchů Maximální teploty °C Prvky ručního ovládání kovové 55 nekovové 65 Části určené k dotýkání, nikoliv k ovládání kovové 70 nekovové 80 Části, kterých není nutné se dotýkat kovové 80 nekovové 90 Tab. 1 Meze teplot přístupných částí zařízení v dosahu ruky za normálního provozu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=