ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 176 | březen 2016 Jednotný metr pro bezpečnost elektrických zařízení - 3. díl Až do nedávné doby, pokud se řeklo – ochrana před úrazem elektrickým proudem, myslela se tím opatření prováděná na elektrických zařízeních silových, méně přesně nazývaných zařízeními silnoproudými. Zařízení sdělovací a řídicí, pro přenos a zpracování informací - opětméně přesně zahrnovaná pod zařízení slaboproudá, jakoby ani žádná opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem nevyžadovala. Tento postoj nebyl tak zcela chybný, jak by se mohlo zdát. Ona totiž skutečně uvedená zařízení „slaboproudá“ nevykazovala při svém užívání takové množství úrazů elektrickým proudem jako zařízení „silnoproudá“. Existují ovšem případy, kdy se i tzv. elektrické zařízení „slaboproudé“ stalo příčinou úrazu elektrickým proudem. Ing. Michal Kříž Ochranná opatření při ochraně před úrazem elektrickým proudem Automatické odpojení je ochranné opatření, ve kterém je • základní ochrana zajištěna základní izo- lací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi, a • ochrana při poruše je zajištěna automa- tickým odpojením od zdroje. Automatické odpojení od zdroje vyžaduje ke své funkci systém ochranného pospo- jování. Jím se nejen vyrovnává potenciál, ale odvádí se i poruchový proud, který způsobuje funkci ochranného přístroje od- pojujícího obvod, v němž došlo k poruše. Na obrázku 10 je systém ochranného po- spojování představován ochranným vo- dičem PE spojeným s uzemněným uzlem zdroje (transformátoru). Dvojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření, ve kterém • je základní ochrana zajištěna základní izolací nebezpečných živých částí a • ochrana při poruše je zajištěna přídav- nou izolací nebo • základní ochrana a ochrana při poruše jsou zajištěny zesílenou izolací mezi ne- bezpečnými živými částmi a přístupnými částmi (přístupnými vodivými částmi a pří- stupnými povrchy z izolačníhomateriálu). Tyto ochranné prostředky mohou být vy- robeny se zařízením nebo během výstavby instalace. Izolace Obr. 11 Elektrické oddělení - základní izolace je mezi vstupním a výstupním vinutím napájecího transformátoru i mezi odděleným obvodem + živou částí napájeného zařízení na jedné straně a zemí na straně druhé, takže při jedné poruše např. mezi živou a neživou částí spotřebiče se nemůže elektrický poruchový proud uzavírat (ani přes osobu, která se dotýká napájeného spotřebiče s poruchou)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=