ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 188 | březen 2016 Pracovní postupy u práce v blízkosti živých částí Před zahájenímprací musí být provedeno vyhodnocení rizik amusí být přijata nezbytná ochranná opatření. Pouze osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti smí dát souhlas k zahájení pracovní činnosti. To platí i v případě jakéhokoliv přerušení pracovní činnosti, s výjimkou krátké přestávky, při které nebylo pracoviště opuštěno. Pro poskytnutí podpory osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti ji má vedoucí práce infor- movat o povaze práce, místě jejího konání a o důsledcích zamýšlené činnosti na elekt- rické zařízení. Doporučuje se podávat tyto informace písemně, zejména pro složitou práci. Podle základních zásad musí buď osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení běhempracovní činnosti, nebo vedoucí prá- ce zajistit, aby osoby vykonávající práci byly podrobně seznámeny s průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením. Pracovní postupy se dělí na práce bez napětí, práce pod napětím a na práce v blízkosti živých částí. Všechny tyto postu- py jsou založeny na používání ochranných opatření proti zranění elektrickým prou- dem a/nebo proti účinkům zkratu a elekt- rického oblouku. Práce v blízkosti živých částí Práce v blízkosti živých částí musí být vy- konávána v souladu s národní legislativou (viz též příloha A Doporučené vzdušné vzdálenosti pro pracovní postupy normy ČSN EN 50110-1 ed. 3) . Pracovní činnosti v blízkosti živých částí se jmenovitým napětím nad AC 50 V nebo DC 120 V smějí být vykonávány pouze teh- dy, jsou-li zajištěna taková opatření, že ne- může dojít k dotyku živých částí nebo ne- může být dosaženo ochranného prostoru. Navštivte nás na veletrhu AMPER 2016 – hala P, stánek 4.17. Více informací: +420 485 161 097 nebo www.eplan.cz EPLAN Experience – Přímá cesta k vyšší efektivitě Začala nová éra projektování

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=