ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 192 | březen 2016 Jak s Foxtrotem zvýšit soběstačnost odběrného místa? Zdá se, že trend rozvoje energetiky nabral správný směr. Cesta to není sice přímá a v čase bude jistě lemována nejrůznějšími vzrušenými diskusemi, změnami i kauzami jako třeba nyní probíhají kolem připravovaných tarifů. Vláda však vydala Národní akční plán SmartGrid a ten zmiňuje jak využití obnovitelných zdrojů energie, tak zavádění akumulace elektřiny i její finanční podporu. Uvolnění pravidel pro bezlicenční instalaci 10 kWp fotovoltaické elektrárny na odběrním místě za podmínky nulového přetoku do sítě je jasným signálem reálného vykročení tímto směrem. Jak to změní instalace v domě? Změní se něco v zaběhnuté praxi elektrikářů? Bude potřeba se něco nového naučit? Jistě bude. Seznamte se v tomto článku s konceptem, se kterým nyní přichází firma Teco. Koncept je založen, jak jinak, než na systémuTecomat Foxtrot, který je již široce etablován v tzv. chytrých domech. Dosud je vnímána domá- cí automatizace jako ovládání světel, žaluzií, teploty v místnostech nebo ovládání audia a videa. To můžeme nazvat jakousi „měk- kou“ automatizací. Fotovoltaika, baterie, střídače, bojlery, termické solární panely, to už je„tvrdší“ automatizace, tam již běhají větší proudy a výkony a peníze za energie. S tímto vybavením se dům stává vůči distri- buční síti jednou zdrojem, jednou spotřebi- čem, jindy akumulátorem a je tedy potřeba dodržovat aktuálně platné připojovací pod- mínky. Takový subjekt začíná být označo- Obr. 1 Základní schéma univerzální energetiky domu řízeného Foxtrotem, který umožňuje optimalizovat toky a akumulaci energií libovolným směrem podle aktuálních cen a priorit domu i sítě Smart Grid.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=