ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 224 | březen 2016 Průmysl 4. 0 Další krok: „Integrace tepelného návrhu“ Společnosti EPLAN, Phoenix Contact a Rittal představily „Integraci tepelného návrhu“ - nové možnosti standardizovaného návrhu energeticky úsporných rozváděčů určených pro automatizační techniku se systémy regulace vnitřního prostředí. Jedná se o integrovaný konstrukční systém, který pomáhá zabránit chybám v návrhu techniky pro regulaci vnitřního prostředí rozváděčů, zbytečným prostojům a servisním zásahům, a tak přispívá ke snížení nákladů a současně ke zvýšení kvality procesů. Spolupracující partneři firmy EPLAN – Phoenix Contact a Rittal – představily „In- tegraci tepelného návrhu“. Jedná se o in- tegrovaný konstrukční koncept, který se skládá z digitálních dat produktů, softwaru pro konstruování a nově vyvinutých řešení pro regulaci vnitřního prostředí rozváděčů. Tento koncept slibuje uživatelům výrazné a trvalé zlepšení v oblastech konstrukce, chlazení a bezproblémového provozu rozváděčů s automatizační technikou. Konstruktéři mohou ověřovat své návrhy montážních sestav rozváděčů s ohledem na regulaci jejich vnitřního prostředí a in- teraktivně tak zajistit nejlepší možnou re- gulaci vnitřního prostředí. V budoucnu bude virtuální 3D kon- strukce rozváděčů v systému EPLAN Pro Panel doplněna o cílené specializované nástroje. Hlavním účelem je zobrazit kon- struktérům rozváděčů funkce, výkonnostní limity a možnosti integrace individuálních systémů, aby mohli vyvíjet co nejúčinnější řešení regulace vnitřního prostředí rozvá- děčů tak intuitivně a jednoduše, jak je to jen možné. Prevence tzv. horkých míst Konstruktéři rozváděčů potřebují mít pře- hled o tom, kde jsou v rozváděči umístěny komponenty vyžadující speciální chlazení, aby mohli navrhnout optimální umístění komponent pro regulaci vnitřního prostře- dí. Již na začátku konstrukce je zapotřebí vyvarovat se výskytu tzv. horkých míst. EPLAN Pro Panel získá počátkem podzimu 2016 nové funkce, které umožní barevně odlišit instalované komponenty podle hus- toty jejich ztrátového tepla – tedy poměru jejich celkového ztrátového tepla a velikos- ti povrchu. Konstruktéři také dostanou informa- ce o distribuci ztrátového tepla v celém rozváděči. Jestliže je v ní výrazná nerov- Obr. 1 Znázornění roz- ložení ztrátového tepla v rozváděči.Vlevo: Osazený rozváděč, jak je běžně vidět.Vpravo: Zobrazení distribuce ztrátového tepla. Barvy komponent odpovídají hustotě jejich tepelné- ho výkonu – červené komponenty jsou ty, které je především třeba chladit.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=