ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 226 | březen 2016 Kontrola.pro – revize elektrických spotřebičů pod kontrolou Kdo by v dnešní době plné manažerů, auditorů a dalších lidí toužící mít informace okamžitě k dispozici neocenil možnost ověření stavu provedení pravidelných kontrol a revizí elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí a to vše on-line? Jak jistě víte, za zajištění revize a kontro- ly elektrických spotřebičů během jejich užívání odpovídá jejich provozovatel, a to samozřejmě v řádných termínech dle skupiny spotřebiče a stejně tak při pode- zření na poškození spotřebiče. Kontroly a revize spotřebičů se provádí podle nor- my ČSN 33 1600 ed. 2., aby se zabezpečila ochrana před úrazem elektrickým prou- dem a také ochrana proti požáru. Proto bychom Vám rádi představili služ- bu Kontrola.pro , která umožňuje získat z Vašeho PC, tabletu nebo chytrého telefonu informace o konkrétnímelektrickémspotře- biči zrevidovaném v programu SPOTŘEBIČE. On-line aplikace vznikla ve spolupráci od- borného časopisu Elektroprůmysl.cz a před- ního tvůrce softwarů pro elektrotechniky, Davida Klimši , a přináší Vám tak pohodlný nástroj pro rychlé vyhledání revize kont- rolovaného elektrospotřebiče či ručního elektrického nářadí kdykoli a z jakéhokoli místa. Jak říká dlouholetý revizní technik a tvůrce softwaru Spotřebiče David Klimša: “Výhoda je to právě pro manažery, audito- ry či vedení podniku, které prochází provoz a může zkontrolovat, že každý spotřebič je zrevidovaný, evidovaný apod. Je to běžná praxe při všech auditech a to jak vnitřních (ze strany firmy), tak při auditech kvůli ISO. Zjednodušeně řečeno, při auditu se vybere např. 10 spotřebičů a někdo pak musí utíkat dohledávat karty. Takhle to jde okamžitě online přes www.kontrola.pro . Abyste mohli data prohlížet, není třeba instalovat žádnou aplikaci, vše probíhá on-line prostřednictvím internetového prohlížeče. Postup je jednoduchý: Objednáte si vy- tvoření základních přihlašovacích údajů, které Vám poté doručíme na e-mail. Re- vizní technik poté vytvoří soubor s daty, jedním kliknutím, v programu SPOTŘEBIČE (jeho poslední verze z 1. 3. 2016). Přitom může vybrat, zda do souboru bude chtít zanést všechny elektrické spotřebiče nebo jen určitou skupinu (např. z konkrétního oddělení atd.). Poté tento soubor (vygene- rovaný soubor s koncovkou *.spw) pošle e-mailem nebo prostřednictvím formuláře ve Vašem uživatelském účtu, který se zobra- zí po přihlášení. Následně dojde k propojení souboru s Vaším účtem a všechny elektrické spotřebiče Vám budou dostupné on-line. “Avšak práce pro revizního technika se nemění. Jen může klientovi, kterému Obr. 1 Revize ruční elektrické vrtačky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=