ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 236 | březen 2016 AMPER 2016 - špičkové technologie v premiéře největších lídrů v oboru Odborníci, obchodníci, zástupci vrcholného managementu, projektanti, architekti, studenti a všichni nadšenci míří v termínu od 15. do 18. března 2016 na nejvýznamnější oborovou událost v regionu střední Evropy. Ptáte-li se, proč přijít právě do Brna na AMPER? Veletrh AMPER je ideálním místem pro koncentraci nabídky, poptávky a ryzího nadšení nad technologickými novinkami, společně s možností vidět, slyšet, osahat a hlavně prožít. A právě v dnešní moderní a rychlé době internetu je právě veletrh AMPER jedním z posledních míst v oboru, kde platí, že osobní kontakt má daleko větší význam nežli například elektronický newsletter. Nově na veletrhu uvidíte V rámci doprovodného programu se může- te těšit na významné novinky, které umož- ní veletrhu AMPER být ještě zajímavějším místem pro setkání vystavujících firem s jejich zákazníky. AMPER SMART CITY reprezentuje spe- cifické odvětví tzv. chytrých technologií, které si klade za cíl zvýšit kvalitu života ve městě. Na prezentaci smart city novinek přímo na stáncích vystavovatelů bude na- vazovat konference „SMART CITY v praxi“ určená pro technicky zaměřené odborní- ky, kteří budou tato chytrá řešení imple- mentovat do konkrétních řešení v daném městě. Na veletrhu AMPER budou mít mož- nost nejen odborní zástupci municipalit navštívit například společnost ECO LED SOL, která se specializuje na výměny ve- řejného osvětlení v obcích. Zajímavou no- vinku v oblasti smart city představí také slovenská společnost DIDACTIC Martin, dodavatel výukových systémů němec- ké firmy Lucas-Nülle. Konkrétně se jedná o trenažér inteligentní sítě Smart Grid – Micro Grid. Jedinečnou technologii komu- nikace v premiéře představí společnost SimpleCell Networks, které je operáto- rem celorepublikové mobilní sítě SIGFOX pro Internet věcí. Pomocí sítě SIGFOX mohou věci, senzory a zařízení být nezá- vislá na elektřině, vydržet na bateriích pět až patnáct let, komunikovat s velmi vyso- kou spolehlivostí a bezpečností. Zároveň cena modemů i komunikace v řádu desítek

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=