ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz TEMATICKÝ PLÁN 254 | březen 2016 Tematický plán a plán přehledů produktů na trhu Multimediální odborný měsíčník ElektroPrůmysl.cz, zaměřený na průmyslovou automatizaci, elektrotechniku a nové technologie. Přehledy produktů na trhu (srovnávací tabulky) Jedná se o produkty vložené do tabulek, kde jsou vypsané jejich parametry. Každý měsíc mají pevně stanovené téma. Základní parametry produktů se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyžádání redakcí časopisu. ČÍSLO ZAMĚŘENÍ PŘEHLED PRODUKTŮ NA TRHU UZÁVĚRKA VYDÁNÍ DUBEN • Kalita elektrické energie (kompenzaci účiníku, měření kvality el. energie, monitorování el. energie) • GSM řízení a dálkové monitorování • Alternativní zdroje energie (fotovoltaické a větrné elektrárny, ostrovní systémy,…) Analyzátory kvality elektrické energie 4.4.2016 8.4.2016 KVĚTEN • Kabely a vodiče (silové kabely, instalační kabely, lexibilní kabely, apod.) • Svorky, konektory a kabelová technika • Zařízení pro železniční dopravu • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky Průmyslové konektory 5.5.2016 8.5.2016 ČERVEN • Kabely a vodiče (silové kabely, instalační kabely, lexibilní kabely, apod.) • Svorky, konektory a kabelová technika • Zařízení pro železniční dopravu • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky Čtečky RFID tagů 3.6.2016 7.6.2016 ČERVENEC • Strojní zařízení a jejich bezpečnost (ovládací prvky, spínače, ovladače, závory, relé...) • Hromosvody (bleskosvody) a materiál pro uzemnění • Spínací technika (relé, stykače, spínače,...) Multifunkční časová relé 5.7.2016 8.7.2016 SRPEN • Průmyslové roboty, robotika a manipulátory • Průmyslové počítače, PLC a řídicí systémy, HMI, operátorské panely • Programováprostředíproprůmyslovouautomatizaci • VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory) Průmyslové počítače 4.8.2016 8.8.2016 ZÁŘÍ • Servopohony, lineární a krokové motory, synchronní a asynchronní motory) • Převodovky, brzdy, spojky • Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů • Měniče frekvence Servoměniče 5.9.2016 8.9.2016 Pod jednotlivými produkty v přehledech trhu jsou vloženy skryté hypertextové odka- zy, pro možnost přechodů čtenáře/zájemce na webové stránky, kde se mohou dozvědět více informací a stáhnout si případné kata- logové listy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=