ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 28 | březen 2016 Phoenix Contact ve světě Zařízení konstruovaná pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zvláště pak jiskrově bezpečné, představují pro procesní průmysl základní kámen pro spolehlivou a bezpečnou výrobu. Naše firma nabízí v této oblasti ucelenou řadu produktů pokrývajících od napájení, zpracování signálů, ochranu proti přepětí až po neosazené rozvaděčové skříně navržené dle potřeb zákazníka. Jiskrově bezpečné oddělovače signálů Hodnoty tlaku, teploty, průtoku, vlhkosti nebo pH, které jsou čítány v prostředí vý- buchu senzory, jsou v jiskrově bezpečných obvodech převážně převáděny dle stan- dardu IEC 60381-1 na 4 - 20 mA signály. Proudové signály jsou výhodné zejména pro jejich odolnost vůči rušení, snadnou diagnostiku kabeláže a možností modula- ce digitálního signálu HART. V dnešní době již celá řada koncových zařízení tento pro- tokol podporuje. Nejinak tomu je u našich převodníků. Kupříkladu MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I umí galvanicky oddělit 2 proudové signály na šířce pouhých 12,5 mm. Samozřejmos- tí je napájení dvouvodičových NAMUR čidel. Díky velmi vysoké kvalitě produkce a vývoje zaručuje nejlepší parametry, na- příklad chyba přenosu pohybující se pod 0,05 %, spotřeba pouze 0,6 W na kanál a v neposlední řadě certifikace pro bezpeč- nostně orientované aplikace dle IEC 61508 až do SIL3. Doplňující sérií pro převodníky MACX Ex-i jsou převodníky MACX Safety. Tato řada je doplněna o certifikaci pro bezpeč- nost ve strojních zařízeních EN ISO 13849-1 do úrovně PL d. Umožnuje tak přímo pře- vádět bezpečnostní signály bez bezpeč- nostní řídící jednotky, například teplotu z odporových teploměrů nebo senzorů po- lohy na principu potenciometru. Série převodníků MACX Ex-i a MACX Safety již prokázala své vlastnosti po celém světě. Nezávislé typové testy dle NE 95 do- kazují splnění vysokých standardů, které jsou vyžadovány převážně v chemickém průmyslu. Obr. 1 Série převodníků MACX Ex-i a MACX Safety Obr. 2 Přepěťové ochrany PT-IQ-Ex

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=