ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE březen 2016 | 33 rovný 1,6:1. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení. Selektivita mezi jističem (na straně zdroje) a pojistkou (na straně zátěže) Selektivita v případě přetížení se ověřu- je porovnáním charakteristik čas/proud, přičemž, pokud to přichází v úvahu, se zohledňuje nastavení spouští jističe. Ma- ximální vybavovací doba pojistky, jak je dána normou výrobku, musí být kratší než minimální vybavovací doba jističe udaná výrobcem. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení. Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže) Selektivita v případě přetížení se ověřu- je porovnáním charakteristik čas/proud, přičemž, pokud to přichází v úvahu, se zohledňuje nastavení spouští jističe. Maxi- mální vybavovací doba jističe, jak je udaná výrobcem, musí být kratší než minimální předoblouková doba pojistky, jak je udaná normou výrobku. Oddělení jejich charak- teristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení. Selektivita za podmínek zkratu Jestliže se vyžaduje selektivita, opět, jak ukazuje obr. 1, je nutno provést ověření buď: • studií od stolu, přičemž se bere v úvahu příslušná výrobková norma a literatura výrobce; nebo • pomocí vhodných softwarových nástro- jů, pro jejichž specifické využití poskyt- nou informace výrobci; nebo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=