ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 68 | březen 2016 MDtest – přístroj pro kontroly zdravotnické techniky Společnost ILLKO Blansko uvádí na trh nový měřicí přístroj MDtest, určený především pro zkoušení bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů, ale lze jím testovat obecně jakýkoliv elektrický spotřebič. MDtest splňuje zcela všechny požadavky normy ČSN EN 62353 - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů a navíc umožňuje provádět i některá důležitá měření popisovaná v normě ČSN EN 60601-1 ed.2 – Zdravotnické elektrické přístroje. Přístrojem lze provádět i revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2. Přístroj je vestavěn v nově navrženém pouzdře, které se stane základem moderní řady přístrojů určených ke kontrolám bez- pečnosti elektrických spotřebičů. Údaje důležité k ovládání přístroje a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na svítícím gra- fickém OLED displeji. Konstrukce přístroje byla navržena tak, aby ovládací i připojovací prvky byly pro uživatele přehledné a ovládání přístroje bylo intuitivní. Rozmístění tlačítek podpo- ruje bezproblémovou orientaci při volbě měřené veličiny – například pro měření unikajících proudů jsou v jednom sloup- ci tlačítka pro měření unikajících proudů skříně (přístupná část) a ve druhém sloupci pak tlačítka pro pacientskou (příložnou) část. Jednotlivé metody měření jsou na- opak uspořádány do třech řádků, takže nastavení vlastního měření je opravdu ve- lice snadné, stačí vědět, co chceme měřit a jakou metodou (obr. 2). Nápověda k jednotlivým měřicím me- todám zobrazovaná na displeji přístroje potom odkazuje na jednotlivé obrázky no- rem, takže po volbě měřicí metody si může uživatel zkontrolovat, zda má správně při- pojeny jednotlivé části spotřebiče k přístro- ji a kterou metodu podle příslušné normy chce použít (obr. 3). Všechny střídavé veličiny jsou pro ma- ximální přesnost měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota). U některých měření unikajících proudů je zobrazována také hodnota stejnosměrné složky. Měřicí obvody splňují požadavky ČSN EN 60601 a ČSN EN 62353 (požadavky na parametry měřicích obvodů), včetně vstupní kmitoč- tové charakteristiky. Pro připojení měřeného spotřebiče k přístroji jsou určeny zděře a síťová měři- cí zásuvka na čelním panelu. K přístroji lze připojit přes proudový vstup externí měřicí zařízení – například jeden ze čtyř dodá- Obr. 1 Přístroj MDtest

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=