ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 82 | březen 2016 Megger - představení produktů pro revizní techniky a elektromontéry Společnost Megger od svého založení v roce 1889 vždy dbala na to, aby byla měřící technika, kterou vyrábí bezpečná, precizní, spolehlivá, přesná a vyznačovala se jednoduchou uživatelsky přívětivou obsluhou. Tuto tradici společnost Megger zcela spl- nila i v případě multifunkčních reviz- ních přístrojů řady MFT1800 . Všechny měřící režimy jednotlivých modelů řady MFT1800 jsou voleny pouze pomocí dvou otočných ovladačů a samotný test je spouštěn tlačítky umístěnými po obou stranách přístroje, což usnadňuje obslu- hu také levákům. Přístroje řady MFT1800, v závislosti na konkrétní konfiguraci, na- bízejí veškeré měřící metody potřebné pro revizní techniky. K dispozici je měření uzemnění a zemní smyčky známými meto- dami dvěma a třemi vodiči pomocí sond, ale také, při použití indukčních kleští, mě- ření třípólovou ART metodou bez rozpojení, a v neposlední řadě po připojení proudových a napěťových indukčních kleští i metodou bez pomocných sond. Samozřejmostí je možnost testování proudových chráničů typů AC, A, S a B, včetně 3fázových a progra- movatelných, a to všemi předepsanými me- todami, navíc i v automatickém režimu. Pro měření impedance vypínací smyčky je mož- né zvolit dvouvodičové měření mezi L-PE bez vybavení nebo měření smyčky vysokým proudem mezi L-L, L-N a L-PE. Měření spoji- tosti je prováděnoproudem200mAa volitel- ně i proudem15mA. Izolační odpor jeměřen testovacímnapětímnastavitelným v rozsahu od 100V do 1000V. Měřicí přístroj je vybaven ochranou proti náhodnému připojení na kabel pod napětím do 600 V, také si bezpeč- ně poradí s náhodně přivedeným napětím i v průběhu již spuštěného testu. Měření napětí revizními přístroji řady MFT1800 je prováděno v rozsahu od 10 V – 600 V AC/DC efektivní hodnoty True RMS. Samozřejmostí je měření pořadí fází, frekvence a pomocí kleští i velikosti unikajícího proudu. Po při- pojení čidla je dále možné měřit povrchovou teplotu objektů. Přístroj je vybaven interní pamětí až pro 1000 záznamů a rozhraním Bluetooth, které zajišťujepřenos naměřených výsledků do PC. K dispozici je rovněž aplikace pro chytré telefony k ukládání dat do tohoto mobilního zařízení a s automatickým expor- temdo PC. Napájení přístrojů je zajištěno po- mocí baterií i akumulátorů. Revizní přístroje této řady jsou robustní konstrukce, s krytím IP54 a bezpečnostní kategorií CAT IV 300V. Pro měření v průmyslu a telekomunika- cích jsou určeny NN testery izolace a spo- jitosti řady MIT400 . Tato produktová řada s osmi různými modely dává možnost uži- vateli zvolit ten správný tester přesně podle svých potřeb. Používaná testovací napětí začínají již od 10 V a končí u napětí 1000 V. Obr. 1 Multifunkční revizní přístroj MFT1835

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=