ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 100 | březen 2018 Způsoby zabezpečení strojních zařízení ochrannými prvky SICK Průmyslová automatizace nepřináší pouze zvýšení produktivity práce, ale klade také zvýšené nároky na bezpečnost práce při obsluze strojních zařízení. Dnešní, v mnoha případech používaná, jednoúčelová zařízení často nevyžadují od obsluhy žádné specifické technické znalosti. Obsluha pouze založí daný díl na určené místo, uvolní ochranné pole bezpečnostního prvku a stisknutím tlačítka spustí nebezpečné pohyby stroje. Stejně tak činí obsluha robotizované stanice, která pouze založí díly na zakládací místo, opustí nebezpečný prostor a opět stiskem tlačítka spustí pohyb robota. Filip Pelikán, vedoucí akreditovaného inspekčního orgánu SICK spol. s r.o. Obsluha všech strojních zařízení musí být dle příslušné legislativy vhodným způso- bem chráněna. Nejefektivnější je použití bezpečnostních optoelektronických zaří- zení, zkráceně AOPD. S AOPD lze zabezpe- čit nebezpečný prostor, přístup do nebez- pečného prostoru nebo zakládací místo. Pro stanovení vhodného způsobu zabez- pečení je VŽDY NUTNÉ provést POSOU- ZENÍ RIZIKA , např. dle ČSN EN ISO 12100. Velmi produktivní způsob, jak zabezpe- čit zakládací místo jednoúčelového stroje, je použití bezpečnostních světelných závě- sů. Nová řada deTec od společnosti SICK se dodává ve dvou výkonových verzích, CORE a PRIME, a to jak typ 2, tak i typ 4. Rozliše- ní 14 mm nebo 30 mm je garantováno po celé délce světelného závěsu bez slepých zón. Výška ochranného pole může být až 2100 mms dosahem až 30 m. Oproti verzi CORE, která splní vaše základní požadavky na bezpečnost až do úrovně PL „e“ nebo SIL 3, umožňuje verze PRIME navíc zapojení až třech párů světelných závěsů do kaská- dy bez jakéhokoliv omezení, kódování pa- prsků, přímé připojení tlačítka opětovného spuštění (reset), přímé připojení zpětné vazby stykačů (EDM) a zaměřování pomo- cí integrovaného laserového zaměřovače. Novinkou je možnost snížit rozlišení, a tedy schopnost ignorovat menší objekty či pří- mé zapojení mutingových senzorů do svě- telného závěsu, který lze tím pádem použít i pro kontrolu vstupu materiálu do nebez- pečného prostoru. To celé doplňuje kom- plexní diagnostika nejen pomocí LED na závěsu, ale také NFC technologie a IO-Link. Pro zabezpečení zakládacího místa jed- noúčelového stroje lze také použít unikát- ní bezpečnostní kamerový systém V300 WS Extended (obrázek 2). Funkce je stejná Obr. 1 Zabezpečení stroje pomocí bezpečnostních světelných závěsů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=