ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 182 | březen 2018 Integrace: EPLAN a Melsoft iQ Works Je možná díky AutomationML! Nové řešení integrace dat mezi softwarem EPLAN Electric P8 a Melsoft iQ Works od Mitsubishi Electric propojuje světy elektrotechniky a automatizace. Data, jako např. symbolické adresy, mohou být nyní mezi oběma stávajícími softwarovými systémy přenášena oboustranně. Výsledek v softwaru EPLAN Electric P8 je působivý: uživatelům jsou k dispozici platná schémata včetně zapojení sběrnic pro součásti PLC a hardwarové konfigura- ce nejvyšší kvality. Obousměrná výměna dat pro PLC pomáhá optimalizovat proce- sy projektování a přispívá k automatizaci konstrukce. Novou integrací mezi EPLAN Electric P8 a Melsoft iQ Works tak učinili dodavatelé řešení EPLAN a firma Mitsu- bishi Electric další krok vpřed. Základem integrace je AutomationML, tedy systém, který svou neutralitou a otevřeností pro výměnu dat připravuje cestu pro Industry 4.0. Soubor dat vytvořených v EPLAN je základem pro návrh hardwaru PLC (rack) a programování jeho softwaru. A co je je- dinečná vlastnost: data jsou přenášena po celou dobu vývoje produktu z jednotného ověřeného zdroje. Potřebná data s infor- macemi o komponentách totiž poskytuje databáze v EPLAN Data Portal. Dohromady se tím urychluje konfigurace komponent a veškeré konstrukční práce. Melsoft iQ Works je integrovaná softwa- rová sada, která zahrnuje softwarová řešení potřebná k programování automatizačních produktů Mitsubishi Electric. S novou inte- grací do současné verze platformy EPLAN 2.7 mohou uživatelé obousměrně vymě- Obr. 1 EPLAN Electric P8

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=