ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 6 | březen 2018 Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod. Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“. Podívejme se nejprve, co je důležité vzít v úvahu při návrhu a realizaci elektroinstala- ce v dřevostavbách a lehkých vestavbách. a. Ověření možnosti plnění požadavků zadání b. Projednání případných možných variant řešení (pokud je zadání umožňuje, nebo není-li zadání jednoznačné) c. Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů pro jednotlivé prostory, projednání možných variant řešení Již ve fázi zadání je důležité vědět, jaká va- rianta stavebního provedení bude použita. 1. Varianta – objekt kompletně budovaný na místě Z hlediska elektroinstalace je irelevantní, zda hrubá stavba je dodána v požadova- ných rozměrech, nebo se na místě upravuje. Ing. Karel Dvořáček Pro objekt je nutno určit vnější vlivy, vy- pracovat projekt a po realizaci následně pro- vést výchozí revizi. Za dílo odpovídají osoby podílející se na výše uvedených pracích. 2. Varianta – prefabrikovaný objekt U prefabrikovaného objektu mohou nastat dále dvě varianty: A) Dílce jsou vybaveny elektroinstalací - na stavbě se pouze propojují dle propozic výrobce (obvykle jeho pracovník). Výrobce deklaruje, že se jedná o kom- pletní výrobek, včetně elektroinstalace, se všemi náležitostmi. B) Výrobce nedeklaruje, že se jedná o kom- pletní výrobek včetně elektroinstalace, pak je nutno postupovat dle 1. varianty. 3. Varianta – Objekt je vícepodlažní, s více požárními úseky, velký počet osob Objekt kompletně budovaný na místě Prefabrikovaný objekt

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=