ElektroPrůmysl.cz, červen 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 118 | červen 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz ČSN 33 2130 ed. 3 z měna Z1 K požadavku na proudový chránič 30 mA pro světelné obvody: norma uvádí, že musí být použit v koncových obvodech v bytech a obdobných prostorech pro ubytování. To je ale dost nepřesné určení. Co je obdobný prostor? Místnost v ubytovně? Pokoj v hote- lu? Případně lůžkový pokoj ve zdravotnickém zařízení, penzionu apod.? Při výchozí revizi těchto zařízení může docházet ke sporům mezi projektantem a revizním technikem. Odpověď: Uvedený požadavek byl do čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3 změnou Z1 v pod- statě převzat z čl. 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 , kde je uvedeno, že doplňková ochrana pomocí proudového chrániče 30 mA musí být zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla„ v prostorech urče- ných pro samostatnou domácnost “. Jedná se o překlad anglického „ in premises designed to accommodate a single household “. O pře- klad tohoto slovního spojení se při zpraco- vání ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 vedla diskuse, a nakonec se ÚNMZ přiklonil k výše uvede- nému překladu uvedenému ve vydané nor- mě. Jak jsme od ÚNMZ obdrželi informaci, mezi tyto prostory by se skutečně měly za- řadit i místnosti v ubytovně i pokoje v hote- lu. Vysvětlení významu slova „ household ” je uvedeno v poznámce pod čarou 3) k uvede- nému článku normy s tím, že uvedený ter- mín„ household ”je definován – viz např. zde. Na této stránce můžete nalézt definici: A household includes all the persons who occupy a housing unit. A housing unit is a house, an apartment, a mobile home, a group of rooms, or a single room that is occupied (or if vacant, is intended for oc- cupancy) as separate living quarters. Sepa- rate living quarters are those in which the occupants live and eat separately from any other persons in the building and which have direct access from the outside of the building or through a common hall. The occupants may be a single family, one per- son living alone, two or more families living together, or any other group of related or unrelated persons who share living arran- gements. (People not living in households are classified as living in group quarters.) “ Doufáme, že Vám toto vysvětlení bude postačovat. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Zemní odpor jednotlivých svodů LPS Chci se zeptat na problematiku zemních odporů jednotlivých svodů LPS. Ve staré ČSN 34 1390 bylo jasně určeno, že každý svod hromosvodu má mít za nor- málních půdních podmínek zemní odpor do 15 ohmů. V nové ČSN EN 62305-3 ed. 2 se mi po- dařilo najít pouze, že celkový zemní odpor uzemnění nemá být vyšší než 10 ohmů. Nikde se mi nepodařilo najít, jaký má být zemní odpor jednoho svodu, jako bylo uvedeno ve staré normě. Nevím tedy čím se řídit při revizi uzem- nění LPS. Jednotlivá uzemnění mají většinou různě velké odpory, často kolem 20 i více ohmů, ale celkový zemní odpor většinou do 10 ohmů vychází. U jednotlivých svodů při pravidelné revizi nejde zjistit, zda je v zemi pro LPS třídy III pá- sek délky 5 m, nebo 20 m nebo jen 2 m. Mů- žete tedy poradit, jestli je někde v nové nor- mě předepsán zemní odpor pro jeden svod? Ještě chci dodat, že jsem viděl posudek soudního znalce, kdy na LPS třídy III označil

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=