ElektroPrůmysl.cz, červen 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | červen 2018 Inovace rozváděčových skříní EATON Společnost Eaton se neustále věnuje vývoji a zlepšování vlastností všech řad výrobků, a i proto jsou rozváděčové skříně důkazem trvalé oblíbenosti v řadách zákazníků a uživatelů. Rozváděčové xEnergy Light (XVTL) v poslední době prošly řadou úprav: došlo ke změně designu dveří na plochý, byly sjednoceny některé díly napříč řadou rozváděčů xEnergy, a tak došlo k zjednodušení a k lepší dostupnosti jednotlivých dílů. Základ montážního rámu MSW je nyní dodáván standardně v sadě s úchytkou SNAP, která je již předmontovaná z výroby a ušetří při montáži drahocenný čas. Součástí inovačního procesu je i změna na Torx u všech typů šroubů, která přináší pro výrobce rozváděčů a elektrikáře řadu výhod. Ing. Šimon Szczotka, Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D. Eaton Elektrotechnika s.r.o. Základní výhodou Šroubů Torx je zlepše- ní přenosu momentu šroubováku na sa- motný šroub – šroubovák tzv. lépe „sedí“ v hlavě šroubu, a to výrazně usnadňuje vytlačování závitu u samořezných šroubů, které jsou s ohledem na jejich variabilitu v systému výhradně využívány. Jako další výhodu lze uvést prakticky nulovou mož- nost strhnout šroub, což je v případě šrou- bu s hlavou Pozidriv velmi snadné, např. při nesprávném nastavení momentu AKU šroubováku, nebo při nevhodně zvoleném bitu. Další výhodou je znesnadnění přístu- pu do útrob rozváděče, a to nejen rozvá- děčů určených pro laickou obsluhu. Laická obsluha, ale i pracovník seznámený nebo poučený mohou ovládat rozváděče, ale ne- mají oprávnění pro vstup do vnitřních částí rozváděče. Použití šroubů s hlavou typu Torx zvyšuje bezpečnost tím, že znesnad- ňuje demontáž krycích dílů rozváděče. Společnost Eaton završila integraci šrou- bů typu Torx do celého portfolia rozvádě- čů typu xEnergy Basic (ProfiPlus) a též do velkoobsahových rozvodnicových skříní BF . Došlo tak ke sladění s produktovou řa- dou xEnergy Light (XVTL), u které se šrou- by Torx používají již delší dobu. V praxi to znamená, že jak jednotlivé komponenty, tak kompletně montované skříně jsou nyní dodávané se šrouby Torx, které tak nahra- zují dříve používané šrouby Pozidriv. Typy použitých hlav jsou TX20 pro šroub se zá- vitem M4 a TX25 pro šroub se závitem M5. Krycí desky BPZ-FP-…-S pro použití v elektroměrových rozváděčích PRE V distribuční síti PRE byly vnitropodniko- vými předpisy PN MM 501 stanoveny po- žadavky na krycí desky pro elektroměrové BZ 1BHF 5SBDF1BSUTi VS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=