ElektroPrůmysl.cz, červen 2018

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 68 | červen 2018 Kompenzační transformátory proudu – proudové senzory Měření a analýza kvality elektrické sítě je důležitý proces sloužící k odhalení nežádoucích a škodlivých jevů, a tedy k předejití možností vzniku problémů a škod na elektrických zařízeních. Firma MBS AG v řešení této problematiky vyvinula kompenzační transformátory proudu (CCT). CCT slouží nejen proměření střídavých (AC), ale i stejnosměrných (DC) proudů. Dále také pro měření nesinusových a zkreslených sig- nálů elektrické sítě. Měření stejnosměrných proudů je v tomto zařízení zajištěno Hallo- vou sondou. Výstupní signál lze přímo za- pojit do PLC, osciloskopu, ampérmetru, ana- lyzátoru výkonu či podobných zařízení. CCT jsou v souladu s normami DIN EN 50178/ VDE 01660 a DIN EN 61010-1. Výhodou je nízká spotřeba elektrické energie (≤ 2,5 VA). Transformátory jsou zapouzdřeny v po- lyurethanové pryskyřici, která zajišťuje vy- sokou odolnost před mechanickým poško- zením a klimatickými podmínkami. Použitý materiál odpovídá tepelné třídě E. Elektrické připojení výstupního proudu je řešeno bezšroubovou svorkovnicí pro vodiče o průřezu 0,08…2,5 mm 2 . Uchycení transformátorů je řešené pří- mou montáží na primární pas, upevněním na sběrnici pomocí fixačních šroubů a upevňovacích patek, které jsou standart- ním příslušenstvím, nebo možností upev- nění na DIN lištu 35 mm. CCT jsou nabízeny ve dvou základních rozměrech a třech základních technických provedeních: Rozměry CCT CCT 31.3 • Sběrnice: 30x10 mm • Primární vodič Ø: 28 mm • Šířka: 70 mm • Výška: 92 mm • Hloubka: 48 mm CCT 41.4 • Sběrnice: 40x10 mm, 30x15 mm • Primární vodič Ø: 31,5 mm • Šířka: 90 mm • Výška: 115 mm • Hloubka: 58,5 mm Technické provedení CCT 1) CCT RMS Efektivní hodnota (RMS) měřeného primár- ního proudu (I eRMS ) je v rozsahu 0-100% I eRMS lineárně transformována na výstupní DC proudový signál (I A ) v rozsahu 4-20 mA. De- Obr. 1 Kompenzační transformátory proudu CCT 31.3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=