ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 4 | listopad 2018 QUINT DC UPS – zdroje nepřerušeného napájení s IQ technologií Spolehlivé napájení je základním předpokladem pro bezchybné fungování všech elektronických zařízení. V případě výpadku primárního napájení přebírá tuto funkci záložní zdroj (UPS). Nová Quint DC UPS je první UPS, ve kte- ré je integrován inteligentní manage- ment a komunikace. Výpadky a fluktuace napájení vedou k nežádoucím jevům např. přerušení opera- cí, resetům, díky kterým vznikají prostoje a odstávky ve výrobě. Tomuto zabraňují zdro- je nepřerušovaného napájení (UPS), které se hojně využívají v mnoha průmyslových od- větvích. UPS samotná se skládá z 3 základ- ních částí: zdroj, UPS a zařízení uchovávající energii (akumulátor, kondenzátor). V přípa- dě výpadku primárního napájení UPS přep- ne na baterie a tím překlene výpadek. Dále se stará o nabíjení a kontrolu akumulátorů. Jelikož se jedná o mandatorní systém, je nesmírně důležité vědět, v jakém se aktu- álně nachází stavu. Použitím rozhraní pro průmyslový Ethernet je nyní možné sledo- vat UPS odkudkoli na světě. Díky snadné integraci do stávajících systému předejde- te náročnější úpravě vaší aplikace a s tím spojeným nákladům. UPS nabízí 2 porty (switch) pro připojení. Komunikace je mož- ná přes různé průmyslové sběrnice Profi- net, Ethernet/IP nebo EtherCAT. Funkční bloky a popisy přístrojů jsou k dispozici na www stránkách Phoenix Contact pro různá prostředí (PC Worx, TIA Portal, Studio 5000 RSLogix Designer a Twincat). Můžete tak snadno, rychle a efektivně plánovat údrž- bu i na těch nejodlehlejších místech, kde je nasazena vaše technologie. Díky patentované IQ technologii dokáže UPS komunikovat s baterií a určit tak její typ a kapacitu. Následně automaticky při-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=