ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 104 | říjen 2018 Pracuje robot s člověkem nebo člověk s robotem? Společnost SICK jako taková se zabývá zabezpečováním strojních zařízení skoro 70 let. Celá ta léta vyrábí špičkové bezpečnostní prvky, ať už jsou to světelné závěsy deTec4 Core nebo zcela bezkonkurenční bezpečnostní laserové skenery s technologií snímání HDDM TM z široké řady microScan3, případně zcela unikátní a celosvětově ojedinělé bezpečnostní kamery V300 WS. Ovšem vyrábět špičkové bezpečnostní prvky je jen jedna strana mince. Druhá strana téže mince je správná a bezpečná aplikace těchto bezpečnostních prvků. Filip Pelikán, Vedoucí Akreditovaného Inspekčního orgánu, SICK, spol. s r.o. Vznik tohoto článku a jeho zaměření na ro- boty byl inspirován článkem, Mýty a fakta ohledně integrace průmyslových robotů. Autor článku integraci a používání průmys- lových robotů a zejména kolaborativních ba- gatelizuje takovým způsobem, že se neznalý čtenář může domnívat, že si prostě koupí robota, někam ho postaví a začne používat. Dle autora článku, je totiž kolaborativní prů- myslový robot v zásadě bezpečný . Tento článek mě upřímně vyděsil, a pro- to jsem se rozhodl některá „fakta“ trochu objasnit a to zvláště z oblasti kolaborativ- ních robotů. Kolaborující roboti - aplikace Pojďme se podívat na tři základní kolabo- rativní aplikace. Koexistence: člověk připraví díly pro robota nebo naopak díly připravené robo- tem odebere. Současně na opačné straně robot provádí stanovené pracovní úkony. Robot člověka neohrožuje, protože jejich pracovní prostory jsou oddělené. Kooperace: člověk připraví díly pro robota nebo naopak díly připravené ro- botem ze stejného místa odebere. Robot člověka neohrožuje, protože přítomnost člověka v nebezpečném prostoru robota je detekována bezpečnostními prvky a konvenční robot je v případě přítomnosti člověka v jeho pracovním prostoru zasta- ven, kolaborativní robot je např. přepnut do režimu s omezením výkonu a síly. Provozní spolupráce (kolaborace): člověk a robot provádí operace současně a ve stejném prostoru. Přítomnost člověka v nebezpečném prostoru je detekována; v této situaci robot pracuje v kolaborativ- Obr. 1 Koexistence

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=