ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 110 | říjen 2018 Modifikační software iDialog pro rádiová dálková ovládání řady SAFIR Stále více používanou komunikační možností rádiového dálkového ovládání je výměna informací mezi přijímačema vysílačema zobrazení požadovaných údajů na jeho displeji. Zobrazované údaje se mohou vztahovat k nastavení a konfiguraci vlastní sady rádiového dálkového ovládání nebo k aktuálnímu stavu ovládaného zařízení. Výhody plynoucí z takové možnosti jsou následující: snadná úprava provozních parametrů a diagnostika závad, přenos informací z ovládaného stroje nebo technologie, flexibilita použití a v konečném efektu také zvýšení bezpečnosti obsluhy např. zdvihacího zařízení. Jiří Jakl, SCHMACHTL CZ spol. s r.o. Francouzská společnost JAY electronique je renomovaným evropským výrobcem rá- diových dálkových ovládání a nabízí široké spektrum produktů pro řešení veškerých průmyslových požadavků. Pro ovládání s obousměrnými komunikačními možnost- mi pod názvem SAFIR byl vyvinut modifi- kační software iDialog. Software iDialog umožňuje konfiguro- vat systém rádiového dálkového ovládání a přizpůsobit zobrazení na displeji operá- torského modulu (vysílače). Zákazník může upravovat a doplňovat nastavení dodané se soupravou dálkového ovládání nebo si pomocí konfigurátoru na webových strán- kách výrobce složit vlastní soupravu a její obsah zkopírovat pro další zpracování a konfiguraci softwarem iDialog. Výsledný soubor nastavení lze zaslat spolu s objed- návkou výrobci pro pilotní nastavení před Obr. 1 Přehled vstupů/ výstupů tranceiveru Timo pro komunální vozidlo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=