ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 136 | říjen 2018 Další nová příručka firmy IN-EL, tentokrát o revizích V září 2018 jsme vydali další odbornou příručku, a to svazek 106 základní edice ELEKTRO Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu, kterou napsali Ing. Michal Kříž a Mgr. Radek Roušar. Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Úvod Revizní technik představuje z právního hlediska nejvyšší odbornou způsobilost v elektrotechnice. Tomu by měly odpovídat i jeho znalosti a praktické zkušenosti. Dů- kazem je, že odbornou způsobilost získává zkouškou u nezávislého orgánu, kterým je některá z poboček Technické inspekce Čes- ké republiky (TIČR), což je možno pokládat za určitou formu státní zkoušky. Osvědčení musí revizní technik tamtéž obhajovat kaž- dých 5 let. To znamená, že musí průběžně sledovat nové technické normy, legislativ- ní předpisy, novou techniku i technologie v oboru, v němž působí. Tato příručka je jedním ze studijních ma- teriálů pro přípravu ke zkoušce i přezkoušení, ale též pomůckou pro samotné provádění revizí elektrických instalací. Druhá část příručky je zaměřena na otáz- ky právní: jak uzavírat smlouvy, co všechno by smlouva měla obsahovat, na co nezapo- menout, aby smlouva byla uzavřena tak, aby se revizní technik vyhnul pozdějším re- klamacím nebo problémům se zákazníkem v případě jinak nepřesných nebo neúpl- ných ústních ujednání, kdy každá ze stran si taková ujednání může vykládat jinak. Revizní technik – zkouška nebo přezkou- šení – Testy TIČR pro revizní techniky Odpovědi na otázky, které budoucí (při zkoušce) nebo stávající (při přezkoušení) revizní technik elektrických zařízení na příslušné pobočce TIČRu obdrží, jsou první a důležitou, nikoliv však poslední a dosta- čující částí zkoušky nebo přezkoušení. Je totiž zřejmé, že odpověď na každou otázku se lze naučit, či přímo „nabiflovat“. Též je však zřejmé, že pro samotnou praxi reviz- ního technika je to naprosto nedostačující. Lze-li se naučit odpovědi na testové otázky a úspěšně absolvovat první část zkoušky nebo přezkoušení, u dalších částí to tak jednoduché není. SVAZEK 106 Ing. Michal Kříž Mgr. Radek Roušar Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=