ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | říjen 2018 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Mezi požadavky výrobců rozváděčů při výběru rozvodnicové a rozváděčové skříně patří jednoduchá manipulace při práci se skříní, velký prostor pro vedení vodičů, snadné upevňování přístrojů a dostatečný prostor pro jejich propojování. Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri od OEZ splňují všechny tyto požadavky. Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri se dělí na 3 skupiny: DistriTon, DistriSet a DistriBox. Dělení do skupin odpovídá je- jich využití. Skupina rozvodnicových skříní DistriTon je určena pro bytové a domovní instalace, kde jsou potřebné pouze modu- lární přístroje Minia. Řada rozvodnicových skříní DistriSet najde využití v prostorách kancelářských budov a v rozvodech byto- vých domů, kde je, kromě modulárních pří- strojů Minia, potřeba použít kompaktní jis- tiče Modeion do 400 A anebo elektroměry. Zejména do průmyslu je pak určena skupi- na rozváděčových skříní DistriBox. Všechny skříně Distri jsou zkoušeny dle normy pro prázdné skříně ČSN EN 62208. DistriTon Rozvodnicové skříně DistriTon jsou oblíbe- né skříně pro rozvod elektroinstalací v by- tových a domovních aplikacích. Na vývoji této řady se podílejí také elektrikáři, kteří svými dotazy a požadavky dávají podněty pro vylepšení. Také díky nim se rozvodnico- vé skříně z řady DistriTon staly uživatelsky přátelské a oblíbené. Řada rozvodnicových skříní DistriTon určená pro modulární pří- stroje se skládá ze 4 typů provedení lišících se druhem použitého materiálu a nabízený- mi velikostmi. Do skupiny DistriTon patří rozvodnicové skříně: • oceloplastové -> RZA • oceloplechové -> RZB • plastové -> RZG • plastové s krytím IP65 -> RZI Všechna provedení nabízejí nadstandardní prostor v oblasti mezi svorkovými bloky a nejbližší„U“ lištou, kde se v každé rozvod- nici vyskytuje velký počet PE a N vodičů připojených do svorkových bloků. Roz- vodnicové skříně DistriTon také vynikají velkým prostorem podél boků základny a pod „U“ lištami. Velkou rozteč mezi řada- mi jistě ocení ti z Vás, kteří používají propo- jovací lišty k propojení přístrojů v kombina- ci s více vodiči ve dvojité svorce jističů LTN. Do základní výbavy všech rozvodnico- vých skříní DistriTon patří svorkové bloky pro připojení PE a N vodičů s velkým po- čtem připojovacích míst. Velikosti, ve kte- rých se předpokládá použití proudových chráničů, jsou standardně vybaveny 1 až 5 svorkovými bloky pro připojení N vodičů za proudovými chrániči. Obr. 1 Skříně RZA Petr Brezovský, OEZ s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=