ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 4 | srpen 2018 Modicon slaví 50: jen jeden může být první Před více než padesáti lety snila skupina inženýrů z Bedfordu ve státě Massachusetts o tom, jak zlepšit řízení procesů v průmyslové výrobě. Důmyslně kombinovali tehdy inovativní technologie (např. integrované obvody s pevnou logikou) s kontaktním schématem (neboli schématem zapojení elektrických obvodů ovládajících technologická zařízení). Chtěli vytvořit nové zařízení, které by nahradilo v té době hojně rozšířená ručně propojovaná reléová řízení. Dokázali přeměnit sen v realitu a začali psát dějiny automatizace. Jitka Valentová, Schneider Electric Výsledkem tohoto úsilí byl vynález progra- movatelného automatu, který bylo mož- no oproti reléovým jednotkám snadno a rychle instalovat. Ještě větší výhoda však spočívala v jeho jednoduchém grafickém programování, které ve zlomku původního času dokonale nahradilo manuální propo- jování reléových systémů. Modicon – 1. programovatelný automat na světě Nový systém byl označen jako Pro- grammable Logic Controller, ve zkratce PLC, česky pak programovatelný automat. Vynálezci, které vedl Richard Morley, říkali prvnímu programovatelnému automatu na světě jednoduše „084“. To proto, že když v roce 1968 spatřil světlo světa, byl právě 84. projektem, jímž se jejich skupina zabý- vala. Byl vybaven ferritovou pamětí o ka- pacitě 32 kB, kde měl uložen jak operační systém, tak aplikační program. Takovou pamětí disponoval i tehdy rozšířený sálový počítač IBM 360 model 30. Rozsah řízení „084“ byl 256 vstupů/výstupů. Samostat- ný programovací panel (P101) o velikosti kufříku umožňoval nastavit základní funk- ce automatu. Aby se mohl svému „dítku“ plně věno- vat, založil Morley se svými spolupracovní- ky v roce 1969 společnost na vývoj, výrobu a prodej programovatelných automatů. Pojmenovali ji MODICON – jako zkratku slov MOdular DIgital CONtrol. V březnu roku 1969 byl Modicon 084 poprvé úspěš- ně nasazen do provozu. Obr. 1 Modicon 084, první PLC na světě – 256 I/O, 32 kB paměti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=