ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2018 | 71 vypíná robota, ale je spuštěno interním spouštěčem - obvykle bezpečnostní částí řídicího systému robota. 9. Upozornění na bezpečné vypnutí Poslední varování o chybě je bezpečnostní zastavení. Je podobné nouzovému zasta- vení, protože je obvykle spouštěno exter- ním vstupem (například bezpečnostním snímačem). Robot se však jen pozastaví, místo aby se úplně vypnul. 10. Chybová oznámení Spolu s automatickými oznámeními mů- žete zobrazit chyby robotu v samotném monitorovacím softwaru. Ty se zobrazují většinou jako červené chybové příznaky s informací, jak dlouho byla chyba aktivní předtím, než byl robot resetován. 11. Nízké využití Když je robot v nečinnosti, buď kvůli chybě nebo nedostatku práce, není to produk- tivní. To se odráží v metrice využití, což je jeden z nejdůležitějších výkonnostních ukazatelů pro spolupracující roboty. 12. Mnoho nepotřebných pohybů Váš robot by se měl pohybovat co nejúčin- něji, jinak bude ztrácet jak čas, tak plýtvat energií.. 13. Nízká účinnost Další důležitou vlastností je efektivita. Označuje dobu, po kterou robot provádí produktivní práci při spuštění programu. Nízká efektivita naznačuje, že robot čeká příliš dlouho, než dokončí jiné procesy, nebo se příliš často setkává s chybami. 14. Vše není synchronizováno Výroba závisí na pružné komunikaci mezi buňkami. Pokud jde o roboty, je obzvláště důležitá komunikace mezi buňkami. Exis- tuje nejméně pět příznaků, že komunikace mezi robotickámi buňkovými má problé- my nebo nefunguje vůbec. 15. Selhání připojení Neúspěšná komunikace mezi robotickou buňkou a jiným zařízením může zcela za- stavit výrobu. Takové problémy se mohou projevit několika způsoby, ale běžným zna- kem je chybové hlášení robota. 16. Problémy s aktualizací softwaru Stejně jako u jakéhokoli jiného softwaru, mohou upgrady způsobit problémy. Kdy- koli instalujete inovace na váš robot, buďte zvláště obezřetní v následujících dnech, abyste mohli rychle reagovat na případné problémy. 17. Přehřátí motoru Ačkoli se jedná více o problém průmyslo- vých robotů s vysokým objemem výroby, může přehřátí motoru potkat každého robota. Přehřátý robot může naznačovat špatné naprogramování, chybný motor nebo jiný problém s hardwarem. 18. Singularity Singularity nastávají, když se robot pokou- ší přejít do nemožné pozice. V této pozici může dojít v tom nejextrémnějším případě až ke zničení robota. 19. Dlouhé doby odezvy Další důležitou vlastností pro roboty je čas odezvy. To odráží dobu, po kterou robot čekal na externí signály, jako například sig- nál, že dorazil produkt ke zpracování. Příliš dlouhé doby odezvy často naznačují neú- činnost procesu. 20. Kolik cyklů bylo dokončeno Nejdůležitějším měřítkem úspěchu robo- tické buňky je množství produktů, které byl schopen zpracovat. Je-li toto číslo ne- očekávaně nízké, mohlo by to znamenat, že robot má nějaké problémy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=