ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA srpen 2018 | 73 umožňující číst a zobrazit hodnoty činné energie, jalové energie a činného výkonu. Chytré elektroměry pro náročné aplikace Mimo funkce obsažené v základních mo- delech přináší řada chytrých elektroměrů Ex9EMS další pokročilé funkce. Ve všech šířkách (chytré elektroměry jsou dostupné ve verzích 1, 2 nebo 4 moduly) jsou elek- troměry schopné poskytnout komunikační možnosti M-Bus nebo ModBus pro automatické čtení dat (ADR). Tato rych- le se rozvíjející technika umožňuje přenos dat do centrální databáze za účelem fak- turace, analýzy nebo odstraňování pro- blémů. To šetří poskytovatelům služeb čas, protože odpadají periodické cesty do místa spotřeby za účelem odečtu stavu elektroměrů. Další výhodou je, že fakturace může být založena na skutečné spotřebě v reálném čase, ne na odhadu vycházejícím z předpokládané spotřeby. Tato včasná in- formace může společně s analýzou dat po- moci poskytovatelům služeb i zákazníkům k lepšímu řízení spotřeby a výroby elektric- ké energie. Nové chytré elektroměry od NOARK jsou vybaveny LCD displejem a optickým portem pro komunikaci v infračerveném spektru, který umožňuje snadné nastavení a údržbu (potřebný software lze stáhnout z webových stránek NOARK na adrese www.noark-electric.eu ). Tyto elektroměry jsou v souladu s třídou přesnosti podle me- zinárodní normy EN 50470-1/3 a všechny jsou certifiko- vány podle MID. Certifikace MID (Measure- ment Instruments Directive – Směrnice pro měřicí přístroje) je evropský soubor stan- dardů pro činné elektroměry, které jsou používány k fakturačním účelům. Elektro- měry s certifikací MID jsou oficiálně zkou- šeny a certifikovány nezávislou autorizova- nou zkušebnou. Škála nových elektroměrů NOARK je do- plněna širokým výběrem měřicích transfor- mátorů proudu s pevným nebo děleným jádrem. Jejich účelem je umožnit měření velkého primárního proudu tím, že se pře- vede v přesně stanoveném poměru na menší sekundární proud pro vlastní měření. Všechny elektroměry a proudové trans- formátory NOARK jsou v souladu s pro- hlášením o shodě CE a vztahuje se na ně pětiletá záruka. NOARK Electric Europe s.r.o. Sezemická 2757/2 193 00 Praha Tel.: +420 226 203 121 E-mail: ZakazkyCZ@noark-electric.com www.noark-electric.cz Obr. 2 Základní verze elektroměrů Ex9EM Obr. 3 Chytrá verze elektroměrů Ex9EMS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=