ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 86 | srpen 2018 Zásady barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy Barevné provedení grafických značek, sdělovačů a ovládačů na provozních schéma- tech je předmětem dohody mezi dodavatelem a uživatelem. Přednostně se však má vycházet z následujících ustanovení. V jednom objektu a pokud možno i ve všech objektech jednoho provozovatele má být kódování sdělovačů a ovládačů stejné- ho významu jednotné. V případě možnosti přechodu obsluhy z jednoho pracoviště daného provozovatele na druhé, má být kódování sdělovačů a ovládačů na těchto pracovištích shodné. Základní pravidla pro barevné kódování stanovuje ČSN EN 60073 ed. 2. Pro přesné vymezení bezpečnostních barev platí sou- bor norem ČSN ISO 3864. Pro barevné označování napěťových úrovní na provozních schématech elek- trizační soustavy, jejích částí a v příslušné dokumentaci se doporučuje přednostně používat tyto barvy: Střídavé napětí: • 400 kV oranž návěstní; • 220 kV červeň rumělková (tmavá); • 110 kV zeleň střední; • 35 kV žluť chromová; • 22 kV okr tmavý; • 10 kV modř světlá; • 6 kV modř tyrkysová; • pro napěťovou úroveň nn bílá. Stejnosměrné napětí: • 3,3 kV + pól červeň višňová (tmavá) –; pól modř návěstní; • 1,5 kV + pól zeleň pastelová (světlá) – pól fialová světlá; • 0,66 – 0,825 kV + pól červeň višňová (tmavá) – pól modř návěstní V případě, že se v soustavě daného provozo- vatele vyskytuje z napěťových hladin 22 kV a 35 kV pouze napěťová hladina 22 kV, lze pro její označení použít žluť chromovou. Barva a odstín schéma zapojení a stavu spínacího prvku nesmí být pro žádnou na- pěťovou hladinu stejné. Použití barevného kódování v projektové dokumentaci Pro rozlišení stupně realizace vedení se v projektové dokumentaci přednostně po-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=