ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 156 | září 2018 Bezpečná a komfortní jízda malebnou švýcarskou krajinou Společnost Stadler Rail se sídlem ve švýcarském městě Bussnang zaměstnává více než 7 600 lidí na 30 místech po celém světě. Poskytuje spolehlivé vagonové vlaky, městské kolejové systémy a lokomotivy přizpůsobené potřebám zákazníků. Více než 6 000 železničních vozidel Stadler přináší celosvětově nejmodernější technologie, což umožňuje miliónům cestujících bezpečně a pohodlně cestovat. Nízkopodlažní konstrukce nových vlaků pro železnice Appenzell nabízí pohodlí pro všechny cestující, na komfortu cestujících si zakládá nejen Appenzell, ale i samotný výrobce kolejových vozidel Stadler. Využití inovací, nadšení a flexibility, stejně jako znalostí lokálních podmínek, dělá ze společnosti Stadler nejlepšího dodavatele kolejových řešení. A právě pro takové požadavky je tu Stäubli Electrical Connectors. Potřeby zákazníka Pro správný provoz na železnici musí být údržba co nejrychlejší, aby se minimalizo- valy výpadky kolejových vozidel. Proto jsou zásuvné konektory tím ideálním řešením pro efektivní údržbu. Dlouhá životnost a nízká ztrátovost přenosu vysokých proudů, maximální odolnost proti nárazům a vibra- cím a nejvyšší robustnost – i za extrémních klimatických podmínek – jsou vyžadovány u všech komponentů železniční techniky. Výzva projektu Na železnicích Appenzell jsou potřeba vý- konné konektory, které musí přenášet poža- dovaný výkon ve zrychlovacích úsecích a do- dané kabely na míru musí odolat i zúženým místům a strmým kopcům. Řešení V návaznosti na obchodní schůzky se Stäubli Electrical Connectors se Stadler rozhodl, že je čas, aby se porovnaly stávající šroubova- né spoje mezi vozidlem a hnacím motorem na podvozcích s kompaktními a prostorově úspornými MPC konektory, které navíc vyni- kají přenosovými vlastnostmi. MPC konektor od Stäubli splnil vysoká očekávání díky testo- vání zkušebních postupů, které byly přizpů- sobeny specifickýmpožadavkům společnos- ti Stadler a Appenzell Railway. Již při návrhu a zkouškách řešení včetně na míru dělané sestavy kabelů se braly v úvahu aspekty jako trasa nebo profil výšky trati v Appenzellu. Spolupráce s přidanou hodnotou Odborné poradenství, vynikající dostup- nost dodávek, a především úzká spoluprá-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=