ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 162 | září 2018 Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a Fluke MDA-550 S rostoucím počtem instalovaných řízených pohonů, rozběhových systémů, UPC a dalších zařízení využívajících spínané prvky výkonové elektroniky, stoupá i potřeba komplexního ručního přístroje pro snadné a rychlé ověření provozního stavu těchto zařízení během údržby. Společnost Fluke uvede od října 2018 na trh zcela nový produkt Nové analyzátory pohonů Fluke MDA 510 a Analyzátor pohonů Fluke MDA-550 (obr. 1) šetří čas a eliminují složité nastavo- vání při komplexních měřeních a zjedno- dušují hledání problémů na frekvenčních měničích a motorech i dalších systémech. Stačí vybrat test a uživatel je krok za krokem veden měřením, kde a jak připojit napěťové a proudové sondy (obr. 2). Přednastavené profily měření pak zajistí, že budou zachy- ceny všechny potřebné údaje pro kontrolu kritického úseku pohonu motoru, od vstu- pu na výstup přes DC bus až na samotný motor a jeho hřídel (obr. 3 profil pro měření na vstupu měniče). Přístroje řady Fluke MDA-500 přinášejí měření od základních až po pokročilá. S využitím vestavěného generátoru reportů můžete snadno rych- le generovat zprávu o měření, zachycující všechna problematická místa. Řada přístro- jů vychází z konstrukce osvědčených prů- myslových osciloskopů řady Scopemeter 190 a rozšiřuje jejich schopnosti o měření na napájecí síti o některé funkce analyzáto- rů sítě. Stejně jako Scopemetry řady Fluke 190 jsou napěťové vstupy přístroje galva- nicky oddělené od kostry přístroje a kanály navzájem izolovány v kategorii CAT IV 1000 V pro průmyslové elektrické sítě. Vstup měniče Na vstupu měniče lze měřit vstupní napětí a proud pro rychlé ověření, zda jsou hod- noty v přijatelných mezích, porovnáváním se jmenovitým výkonem měniče a porov- náním jmenovitého napětí se skutečným napájecím napětím. Poté lze zkontrolovat vstup pro zjištění, zda proud nepřevyšuje Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=