ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA září 2018 | 183 tějším úkolem je pro ně nyní zaujmout pro- pojenější, datově náročný přístup k výrobě, který by optimalizoval výrobu elektromobi- lů a uspokojil požadavky trhu. Startupoví výrobci elektromobilů se mo- hou od tradičních automobilek mnoho při- učit. Podívejte se na webových stránkách společnosti Rockwell Automation, jak sys- tém Connected Enterprise pomohl auto- mobilce Kia dosáhnout 70 procent snížení doby bezpečnostních odstávek a umožnil firmě Jaguar Land Rover zvýšit obchodní výkonnost. Současně však tradiční automobilky za- čínají napodobovat nové obchodní mode- ly a technologický vývoj ad hoc, který po- pularizovaly startupové společnosti. Lepší integrace dat – přístupnější a zpracovatel- nější data – jsou dalším klíčem k úspěchu těchto přístupů. Překonání překážek v infrastruktuře A co další překážka, které trh s elektromo- bily čelí: akumulátory a infrastruktura na- bíjecích stanic? Její překonání je v zájmu všech, a i v této oblasti se dosáhlo výraz- ného pokroku. Firma Fisker například v roce 2017 poda- la žádost o patent na pevnou baterii, jejíž cena je oproti současným srovnatelným bateriím třetinová, je mnohem lehčí a její nabití na 800 km zabere jen asi jednu mi- nutu. Společnost Fisker očekává, že tato technologie bude pro použití v automo- bilovém průmyslu dostupná za 4 až 5 let. K výrazným pokrokům dochází také v infra- struktuře, kde se Evropa drží na první pozici v oblasti ultra rychlých nabíjecích stanic. Co to všechno znamená? Nejnovější vývoj směřuje k naprostému převratu v dopravě, jaký jsme nezažili od doby, kdy lidé sesedli z koňského hřbetu a nasedli do aut. Historie společnosti Rockwell Automati- on sahá až do roku 1903, ve kterém Henry Ford založil svou Ford Motor Company. Od té doby se zaměřujeme na podporu rozvoje automobilového průmyslu. Nyní se formuje nová éra, a my jsme – slovy výše zmíněné písně – odhodláni pomáhat automobilové- mu průmyslu dosáhnout„elektrických snů“. Zjistěte další informace o našich inova- tivních řešeních pro automobilový průmysl na webu www.rockwellautomation.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=