ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 198 | září 2018 Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje Ze základních poznatků o účincích proudů na člověka víme, že do určité meze nemusíme dotykový proud protékající lidským tělem při dotyku živých částí považovat za nebezpečný. Také vyšší proudy nemusí být nebezpečné, pokud lidským tělem procházejí po velmi krátkou dobu. Tak je vlastně omezen celkový elektrický náboj, který může lidským tělem projít. Těchto poznatků se využívá při uplatňování ochrany omezením ustáleného dotykového proudu a náboje. Při aplikaci této ochrany se musí zajistit, aby osoby nebo hospodářská zvířata nebyly vystaveny působení ustáleného dotykového proudu a náboje o takových hodnotách, které by mohly být nebezpečné, nebo jejichž průchod by mohl být spojen i jenom s nepříjemnými pocity. Pro informaci zde uvádíme maximální hodnoty proudů (střídavé hodnoty pro kmitočty do 100 Hz) a nábojů, jejichž prů- chod tělem osob je za různých okolností ještě přípustný: • Ustálený proud mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2 000 Ω nesmí překro- čit práh vnímání; doporučuje se pro stří- davý proud 0,5 mA, pro stejnosměrný proud 2 mA. • Mohou být stanoveny hodnoty prahu bolesti AC 3,5 mA nebo DC 10 mA. • Doporučuje se, aby nahromaděný náboj mezi současně přístupnými vodivými částmi nepřekročil 0,5 μC (práh vnímání); může být stanoveno 50 μC (práh bolesti). • V některých technických normách mo- hou být stanoveny i vyšší hodnoty nahro- maděného náboje a ustáleného proudu. Je to např. u částí speciálně určených k tomu, aby podnítily reakci na bolest. Při výrobě zařízení využívajícího takových účinků je třeba si uvědomit, že nesmí být překročen tzv. práh komorové fibrilace, tj. meze, od které dochází k záchvěvům srdečních komor. Některá speciální zaří- zení však pracují i s proudy a náboji, které mohou srdeční fibrilace vyvolat. Jedná se o zdravotnické elektrické přístroje, pro které platí speciální technické normy. Uvedené opatření se neaplikuje jenom ve speciálních případech (elektronická za- řízení), ale je nutno s ním počítat i u elek- trických spotřebičů a strojních zařízení. V kabelových sítích je nutno počítat s je- vem zbytkového náboje, který může být po vypnutí vedení nebezpečný. Tam, kde nebezpečně velký zbytkový náboj může v zařízení zůstat i po vypnutí zařízení, je nutno provést potřebná opatření.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=