ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 108 | v 2019 Routery pro redundantní páteřní vlakové sítě ETBN Společnost Moxa byla jmenována německým zástupcem v pracovní skupině IEC 61375 Jako zástupce Německa v pracovní skupině Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) pomáhá společnost Moxa Europe formulovat průmyslové standardy pro palubní komunikaci v kolejových vozidlech. Tato skupina podporuje neustálý vývoj a standardizaci širokopásmových komunikačních technologií pro vozidla doplňováním normy IEC 61375. První ukázku svého ETBN řešení splňujícího normu IEC 61375-2-5 představila Moxa již v říjnu 2012. Širokopásmová síťová infrastruktura vy- užívající Layer 3 ethernetovou vlakovou páteřní síť ETBN (Ethernet Train Backbo- ne Networks) splňující IEC 61375-2-5 Palubní vlaková síť pro provozní komuni- kaci musí být funkční i v případě, že se roz- prostírá napříč několika soupravami, v ně- kterých případech i dodanými od různých výrobců. Pro splnění tohoto požadavku jsou pro spojení různých podsítí v různých soupravách nutné síťové prvky pracující na 3. síťové vrstvě. Špičkové ethernetové route- ry řady TN-5916A od společnosti Moxa jsou navrženy podle specifikací stanovených normou IEC 61375-2-5. Routery TN-5916A směrují síťový provoz mezi ethernetovou páteřní síti a sítěmi ECN (Ethernet Consist Networks) v jednotlivých soupravách. Kro- mě toho router TN-5916A zajišťuje inau- guraci vlaku, když jsou k vlaku připojovány nebo odpojovány jednotlivé vagóny, a tyto informace poskytuje příslušným aplikacím. Routery TN-5900A podporují směrování na 3. síťové vrstvě, což zjednodušuje inte- graci více podsítí. Ve všech vagónech vlaku mohou být zařízení hromadně nakonfigu- rována na stejné IP adresy bez toho, aby došlo ke konfliktu IP adres v rámci vlaku. Pro splnění těchto požadavků jsou ethernetové routery Moxa TN-5916 plat- formou pro protokoly IEC 61375-2-5 a IEC 61375-2-3, které řeší inaugurací vlaku, když jsou vagóny připojeny nebo odpoje- ny. ETBN zajišťuje komunikaci protokolem TTDP (Train Topology Discovery Protocol) pro automatické přiřazení IP adres a masky v podsítích. Tím je zajištěna interoperabili- ta různých zařízení v kolejových vozidlech od různých výrobců. Kromě toho trans- formuje původní sběrnici Wire Train Bus (WTB) na síť Ethernet, která díky větší šířce pásma zvládne obsloužit více aplikací než WTB. Protokol TRDP (Train Real Time Data Protocol) pro ukládání informací a komuni- kaci se zařízeními činí provoz vlaku chytřej- ší, efektivnější a pružnější. Routery Moxa ToughNet TN-5916 jsou vítaným doplňkem k řadě ethernetových síťových prvků Moxa pro kolejová vozidla vyhovujících normě EN 50155. Mimo výše uvedených funkcí řada TN-5916 podporuje funkci NAT, je vybavena čtyřmi porty pro připojení do páteřní sítě a podporou proto- kolu VRRP (Virtual Router Redundancy Pro- tocol) pro redundanci routerů, která dále zvyšuje úroveň odolnosti sítě proti chy-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=