ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 92 | květen 2019 Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu Motorové pohony jsou všude a jsou nezbytné pro přizpůsobení rychlosti motoru potřebám aplikace. Řídicí jednotky s proměnnými otáčkami (VDD), frekvenční měniče (VFD) i pohony s nastavitelnou rychlostí (ASD) jsou důležitou součástí ventilátorů, čerpadel, kompresorů a dalších motorem poháněných zařízení. V současnosti, když jde technik na servisní zásah na řízeném pohonu, a protože neví přesně kde začít hledat, nebo co bude mu- set prozkoumat, měl by si vzít multimetr, osciloskop a analyzátor výkonu. Uvádím úmyslně „měl by“, protože je to minimál- ní vybavení pro takovou činnost. Pouhou zkoušečkou, což je bohužel maximální vy- bavení našich techniků, na pohonu nezjistí zhola nic. Kromě tohoto vybavení budete muset mít nějaké speciální znalosti o konstrukci a funkci řízeného pohonu, i o nastavení osciloskopu pro jejich ověření, které získal zkušenostmi. Nový přístroj Fluke MDA 550 - Analyzá- tor motorového pohonu (obr. 1). - mění tuto situaci při kontrole a měření pohonů. Technik pro ověření všech funkcí pohonu nyní potřebuje pouze jeden jediný přístroj, který sdružuje všechny, pro tuto činnost potřebné funkce. Fluke MDA 550 je vybaven dostatečný- mi schopnostmi i pro hloubkové řešení problémů. Další výhodou je, že je vyba- ven grafickými nástroji pro pomoc a vede uživatele v každém kroku měření pomocí diagramů zapojení a pokynů (obr. 2). Jde o něco jako průvodce, který říká, co měřit a jak se přístrojem připojit pro jednotlivá měření. Pokud chcete ověřit například si- tuaci na vstupních svorkách měniče, pří- stroj napoví, jak připojit jednotlivé vstupy a automaticky se přenastaví na toto měření (obr. 3). Pokud chcete měřit napětí výstupu měniče, přístroj se přenastaví tak, aby změ- řil správně konkrétní bod (obr. 4). MDA-550 obsahuje všechny postupy pro nezbytné zkoušky a měření na pohonu snadno nastavitelné dvěma stisky tlačítka. Nabízí měření: • na vstupu měniče – ověření napětí a proudu, jeho zkreslení, příkon pohonu atd. • na stejnosměrné sběrnici – zvlnění • na výstupu měniče – symetrii napětí a proudu tvar vlny a závislost u/f • na vstupu motoru například tvar napětí • a napětí hřídele motoru – ověření hřídelového napětí. Jakmile uživatel vybere test, zobrazují se vizualizace napětí a proudu a krok za kro- Obr. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=