ElektroPrůmysl.cz, leden 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 48 | leden 2019 Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0. I v České republice se začíná v oboru vý- roby rozváděčů hovořit o zvyšování efek- tivity, rychlosti a kvality. Řada zákazníků si uvědomuje důležitost inovací a využívání moderních technologií. Jsou zároveň při- praveni investovat do svých výrobních procesů a držet tak krok s těmi největšími výrobci a dodavateli rozváděčů v Evropě. Předpokladem pro opravdové zvyšování efektivity, rychlosti a kvality jsou v zásadě 3 věci – 3 pilíře. Prvním pilířem jsou správná výrobní data v odpovídající kvalitě. Rittal a EPLAN společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zá- kazník schopen svoje el. zařízení projekto- vat a konstruovat ve 3D. V ideálním přípa- dě si zákazník v podstatě vytvoří „virtuální dvojče“ svého zařízení viz obr. 1. Druhým pilířem jsou samotné produkty, jako jsou skříňový rozváděč, vnitřní výbava rozváděče, přípojnice, klimatizace. Z těch- to produktů jednoho výrobce lze skládat zařízení bez složitého mechanického při- způsobování. Jednotlivé komponenty jsou vymyšleny v rámci „stavebnice“, viz obr. 2. Také pozdější dokazování bezpečnosti el. zařízení je v takovém případě mnohem snadnější. Celou řadu tzv. ověřování již pro- vedl původní výrobce (Rittal). Tím se opět šetří čas a zvyšuje kvalita. Posledním důležitým pilířem je urči- tý stupeň automatizace výroby. Rittal a EPLAN společně již několik let představují a nabízejí celou řadu strojů, poloautoma- tů, nástrojů a chytrých aplikací přímo pro výrobu. Pro mechanické zpracování ple- chových skříní tzn. otvorů, výřezů a závitů jsou k dispozici frézovací nebo laserová centra Perforex BC, LC. Využitím dat z virtu- álního 3D modelu el. zařízení vytvořeného Obr. 1 Virtuální rozváděč ve 3D Obr. 2 Nový systém řadových rozváděčů VX25

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=