ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 102 | listopad 2019 Bilanční systémy Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. nabízí svým zákazníkům aplikace, které poskytují celou řadu specifických funkcí. Mezi nimi zaujímají významnémísto tzv. bilanční systémy (BS), resp. energetický management. Systémy, které jsou určeny pro komplexní správu energetického systému. Do cílové skupiny zákazníků, kterým jsou bilanční systémy určeny, patří nejen ti, kteří energie spotřebovávají, tedy například průmyslové podniky nebo dopravní společnosti , ale také celá řada subjektů, poskytující různé druhy služeb nebo subjekty státní či komunální správy , ale samozřejmě také ti, kteří energie vyrábí , distribuují nebo s ní obchodují , jako např. tzv. Lokální distribuční soustavy (LDS). Hovoříme-li o energiích, máme na mysli především energii elektrickou , ale bilanční systémy umožňují zajišťovat správu i energií dalších, plynu a tepla (chladu) . Současně ale také správu ostatních médií , například vody , lhostejno zda pitné či užitkové nebo například technických plynů . Správa všech uvedených komodit je tak řešena jako komplexní úloha, optimalizující celé energetické hospodářství. Kolektiv autorů, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Základní charakteristika Bilanční systém TECHSYS je koncipován jako standardní aplikace , která je škálovatelná podle konkrétních požadavků zákazníka . Škálovatelnost se týká jak spektra a rozsahu realizovaných hlavních funkcí a jejich speci- fických parametrů, ale také samozřejmě typu jednotlivých energií a médií, pro které je (má být) bilanční systém využíván. Samozřejmě mezi škálovatelná kritéria patří také rozsah spravovaného energetického systému a také, což je u energetického hospodářství velmi důležitý parametr, i jeho prostorové uspořá- dání. Posledně jmenovaný aspekt tak může respektovat řešení bilančního systému pro uzavřený průmyslový areál, energetický sys- tém městské dopravní společnosti, develo- perský projekt obytných nebo kancelářských staveb, síť poboček obchodního řetězce nebo bankovního domu, distribuční síť lokálního distributora (LDS) energie nebo průmyslový koncern vlastnící řadu jednotlivých výrobních společností, podniků a závodů. Bez ohledu na to, pro koho je bilanční systém určen, jsou jeho funkce vybírány ze standardního portfolia, které pokrývá vět- šinu všech obvyklých požadavků. Můžeme mezi nimi najít: • Sběr dat, včetně automatizace odečtu stavu měřidel, integrace libovolných měřidel a stávajících systémů měření, včetně možnosti integrace měření nadřazených subjektů, například místního distributora elektrické energie • Sledování energetické bilance v reálném čase, využitelné například pro možnost aktivního obchodování, regulace, sledování a vyhodnocení technických (včetně například i havárií) i netechnických ztrát (černých odběrů) • Sledování spotřeby a kvality dodávky v jednotlivých částech sledované infrastruktury • Funkce optimalizace různého typu, například optimální využívání nasmlou- vaných diagramů odběru a dodávky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=