ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE listopad 2019 | 109 a mohli tak vidět z první ruky výhody řešení EPLAN Pro Panel a Rittal Perforex. “ EPLAN Pro Panel umožňuje projektan- tům navrhovat rozvaděče a jejich rozložení prvků na ovládacích panelech. Zpracovává veškeré detaily zapojení, montáže součástí a konfigurace přípojnic a vytváří 3D pohledy, aby projektanti i zákazníci mohli přesně vi- dět, jak budou vypadat hotové panely, a to ještě před zahájením prací na jejich stavbě. Virtuální 3D model řídicích skříní a roz- vaděčových systémů pomáhá návrhářům co nejlépe využívat omezený prostor ovlá- dacího panelu. Integrované plánovací po- můcky, jako je testování kolizí, dodržování montážních pokynů výrobce, minimální vůle a poloměry ohybu, umožňují rychlé a optimální rozmístění a instalaci. EPLAN Pro Panel, navržený s ohledem na flexibilitu, umožňuje uživateli zvolit si preferovaný přístup, ať už je založen na seznamech zařízení, seznamech připojení nebo schématech zapojení. Díky inovativní technologii eTouch lze všechny potřebné komponenty snadno vložit a umístit do 3D modelu. „ Při návštěvě inovačního centra Rittal v Německu jsme si důkladně prohlédli obrá- běcí centrum Rittal Perforex, které automa- ticky vyvrtává otvory a vyřezává otvory ve stěnách, dveřích a montážních deskách, po- mocí dat generovaných v systému EPLAN Pro Panel, “ uvedl Piotr. „ A když jsme viděli stroj v akci, nebylo těžké rozhodnout, že ho po- třebujeme. Nakonec jsme si zakoupili licence pro EPLAN Pro Panel a stroj Rittal Perforex! “ CNC obrábění Perforex je CNC stroj přizpůsobený výzvám výroby rozvaděčů. Dokáže vrtat a frézo- vat díry o libovolném profilu a díky tomu je ideální pro automatizovanou výrobu rozvaděčových skříní, montážních plechů a ostatního příslušenství. Stroje Rittal Per- forex jsou vhodné pro všechny materiály, které se obvykle nacházejí v rozvaděčích a v rozvodných skříních, včetně oceli, hliníku, mědi a plastů. Kromě toho automatický mě- nič nástrojů umožňuje provádět více úkolů v jedné operaci bez nutnosti zásahu obslu- hy. Import vstupních dat přímo ze softwaru EPLAN Pro Panel dále zvyšuje produktivitu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=