ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 120 | listopad 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz LED osvětlení a chránič Jelikož nově platí, že každý světlený obvod má mít proudový chránič, měl bych k tomu tyto dotazy: 1. Pokud mám LED svítidlo (12 nebo 24 V), jehož transformátor není součástí svítidla a je umístěn např. 5 m od světla, musím tento obvod chránit proudovým chráničem? Tzn. kabel 230 V k trafu. 2. Pokud mám LED svítidlo (12 nebo 24 V), jehož transformátor je součástí svítidla, tak předpokládám, že tady je to jasné a obvod musí být chráněn proudovým chráničem. 3. A poslední dotaz: můžu pro více světelných obvodů, např. 6 světelných obvodů, každý jištěný jističem 10 A, použít jeden 3fázový proudový chránič 40 A? Tzn. že na každé fázi by byly 2 obvody. Anebo musí být na každé fázi chrániče jen obvod? Odpověď: Jak v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 v čl. 411.3.3, tak v ČSN 33 2130 ed. 3 (ve změně Z1) je uvedeno, že v prostorech určených pro sa- mostatnou domácnost (v bytech a podob- ných prostorech) musí být pro střídavé koncové obvody napájející svítidla (v sí- tích TN a TT) zajištěna doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), je- hož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA. To znamená, že ve všech třech Vámi uváděných případech, jestliže se jedná o koncové obvody napá- jející svítidla (podle ČSN 33 2130 ed. 3 se jedná o koncové světelné obvody), musí být každý takový koncový obvod vybaven doplňkovou ochranou pomocí citlivého proudového chrániče, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA. V ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.7.4 v tab. 5 v poznámce 3 je uvedeno, že zásuvkový obvod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek a že na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celko- vého maximálního příkonu 2 kW (např. sví- tidla , ventilátory, infrazářiče apod.). Pokud je na takový zásuvkový obvod připojeno svítidlo, postačuje pro doplňkovou ochra- nu svítidla napájeného z tohoto obvodu doplňková ochrana chráničem 30 mA pro celý zásuvkový obvod. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Vypínače umístěné v umývacím prostoru Ve velkokapacitní kuchyni je instalován nerezový stůl s dřezem na mytí nádobí. Bude zde ještě umístěn kohout se sprchou na nádobí. V tomto "umývacím prostoru" jsou na stěně instalovány dva otočné vy- pínače s krytím IP65 pro vypínání velkých spotřebičů. Je dost pravděpodobné, že budou občas vystaveny ostřikem vody při mytí nádobí. Je možné to takto pro- vozovat vzhledem ke zvýšenému krytí IP i v případě, že to odporuje předpisu umís- tění zařízení v umývacím prostoru v nor- mě ČSN 33 2130 ed. 3? Odpověď: Pro umývací prostor, jako prostor pro zpra- covávání potravin, který je součástí dřezu (viz ČSN 33 2130 ed. 3 kapitola 3) platí čl. 7.8.1, odstavec a), který jednoznačně pře- depisuje, že v umývacím prostoru nesmí být umístěny zásuvky a spínače , a to bez

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=